سه شنبه , فوریه 19 2019
azfa

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، امروز 4 دسامبر 2018 در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذا و وضعیت بهداشتی سرویس دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز دست به تجمع و اعتراض زدند.

همزمان با دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در برخی دانشگاه های شهرهای دیگر هم دانشجویان دست به تجمع و بازرسی زدند.

دوباره امتحان کنید

آزادی موقت مرتضی ثنایی فعال ملی آذربایجانی با قرار وثیقه ۲۰۰میلیون ریالی از زندان رژیم در اردبیل

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، مرتضی ثنایی فعالی ملی  آزربایجانی بعد از ظهر دیروز …

دکتر توحید ملک زاده: مساله هویت در آذربایجان در دوره رضاشاه

گادتب: مساله هویت در آذربایجان در دوره رضاشاه در دوران رضاشاه ؛ ۵ گرایش عمده …