شنبه , دسامبر 15 2018
azfa
تازه ها

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، امروز 4 دسامبر 2018 در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذا و وضعیت بهداشتی سرویس دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز دست به تجمع و اعتراض زدند.

همزمان با دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در برخی دانشگاه های شهرهای دیگر هم دانشجویان دست به تجمع و بازرسی زدند.

دوباره امتحان کنید

افتتاح بخش ترکی کتابخانه تاریخی در آمریکا

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بخش ترکی کتابخانه تاریخی کری مموریال شهر لکسینگتون در …

بیماری شدید شاعر آذربایجانی در زندان رژیم نژادپرست فارس

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بنا بر اطلاعات منتشره در شبکه های اجتماعی آذربایجان …