پنجشنبه , اکتبر 24 2019
azfa

آرشیو ماهانه: آوریل 2019

رژیم خانم اولدوز قاسمی فعال ملی آزربایجانی را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بیدادگاه تجدید نظر شوونیسم فارس مستقر در شهر اورمیه رای خود را در مورد اتهامات خانم “اولدوز قاسمی” فعال ملی آزربایجانی صادر نمود و وی را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم نمود!

ادامه مطلب »