پنج‌شنبه , می 30 2024
azfa

آذر ١٣٢٥ سراب در خون و آتش

گادتب: ارتش ایران به هر شهری که پا می‌گذاشت و حتی قبل از ورود، به دلیل حمایت‌هایی که از ایادی خان‌ها و دست پرورده استعمارگران می‌کرد آتش فتنه را روشن می‌کرد و برای سراب هم چنین شد.

قتل و کشتار توسط طرفداران حکومت وابسته به استعمارگران در تهران قبل از ورود ارتش آغاز شده بود و بعد از آمدن ارتش هم به صورت سیستماتیک ادامه یافت.

رحیم نیکبخت در کتاب فرقه دمکرات در سراب می‌نویسد:

«…با انتشار خبر فرار اعضای اصلی فرقه دمکرات، عده‌ای به خانه‌های آنها در شهر و روستاها ریخته و آنچه یافتند بردند، این امر در حافظه تاریخی معمرین سراب به خوبی باقی مانده است.

در غارت خانه محبوب ذغال‌ها را نیز بردند و گویا متعرض زن و دختر او نیز شدند.

چنین اموری در روستاها نیز روی داد».

اراذل و اوباش شهر سراب با توجه به برنامه ارتش جهت قتل و کشتار ملت آزربایجان توسط ایادی حکومت تهران قبل از رسیدن ارتش و تاخیر عمدی در ورود به سراب اراذل و اوباش شهر را به دست گرفتند.

در کتاب فرقه دمکرات در سراب چنین می‌خوانیم:

«… رسیدن ارتش به شهر سراب دو سه روزی طول کشید. در این فاصله انجمن شهر مرکب از آقایان اسدا… شاکی، یحیی نعیمی، ممی زینال زاده، اکبر شیدائی و حیدر شفیعی به اداره شهر پرداختند».

در روستاهای سراب بعد از اشغال آزربایجان توسط ارتش، جنایت، قتل و غارت همه جا را فرا گرفت و در روستاها هم ادامه داشت و این امر در سراب نمود بیشتری داشت.

آقای علی مصدقی که از فدائیان بوده واهل روستای «ساری قیه» در سراب بوده در خاطرات خود چنین می‌گوید:

«…چهار پنج روز از متلاشی شدن فرقه می‌گذشت که صبح روز سر و کله اوباش به روستا پیدا شد آنها به جان مردم بدبخت افتادند و خانه کسانی که با فرقه ارتباط داشتند غارت کردند و افراد فرقه را زیر شکنجه گرفتند و اسب مرا به غنیمت بردند.

مهاجمین به روستا از ایل شاهسون و از افراد مجیدخان از مالکین روستای ساری قیه بودند. من مخفی شدم… در روستاهای دیگر هم اعمالی از این قبیل روی داد…»

آتش زدن خانه آزادی‌خواهان

ایادی و هواداران حکومت تهران با حمایت ارتش و خان‌ها، خانه‌های آزادیخواهان را به آتش می‌کشیدند تا از این طریق رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کنند و علاوه بر این، انتقام شدیدی از آزادی‌خواهان بگیرند.

در این مورد خانه محبوب خوش کالم توسط این افراد به آتش کشیده شد و زن و دختر ایشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

رحیم نیکبخت می‌نویسد:

«خانه محبوب خوش کالم در روستای اسفستان بعد از شکست فرقه دمکرات و کشته شدن وی توسط افرادی به آتش کشیده شد».

دوباره امتحان کنید

انتخاب سالار آقاپور بازیکن تورک و اورمیه‌ای فوتسال به عنوان بهترین بازیکن جوان فوتسال جهان

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، سالار آقاپور بازیکن تورک و اورمیه‌ای فوتسال به عنوان بهترین …

بازداشت سینا اختری شیشوان توسط نیروهای امنیتی در عجب شیر

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهر عجب‌شیر روز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت …

دیدگاهتان را بنویسید