دوشنبه , اکتبر 25 2021
azfa
تازه ها

آراز ماراغالی: شورای گذار و مسئله آزربایجان

گادتب: در پی تشکیل شورای گذار با هدف مدیریت دوران انتقال قدرت حاکمیتی و اداره امور تا مرحله تثبیت از نظام حاکم کنونی به دیگر مدعیان قدرت و اپوزسیون ، آقای حسن شریعتمداری فرزند مرحوم سید کاظم شریعتمداری از علمای دینی و مراجع بنام تقلید ، بعنوان دبیر کل این شورا انتخاب گردیده اند . فارغ از تایید یا رد صحت و لزوم تشکیل این شورا ، مطمئنا نحوه عملکرد و انتخاب و فضای حاکم بر آن کاملا غیر دمکراتیک و غیر حرفه ای و در عین حال کاملا فرمایشی می باشد چرا که در تشکیل این شورا اتنیکهای مختلف ساکن در ایران هیچ نقش موثری در موجودیت و هدف گذاری آن نداشته اند و بعبارتی در اهداف این شورا برای احقاق حقوق اقوام و ملیتهای مختلف بالاخص تورکان ، بغیر از شعارهای عوام فریبانه تعریف منطقی و مشخصی را نمی توان  یافت چرا که شاکله اصلی این شورا را سلطنت طلبان و صاحبان تفکرات ایرانشهری و پان آریاییستی تشکیل می دهند .

حال با این وجود کدام عقل سلیم ادعای فراگیر و دمکراتیک بودن این شورا را می تواند قبول نماید ؟ طرح این شورا که از ابتدا غیر دمکراتیک و شکست خورده بود و از اینرو سرکردگان آن جهت جذب حداکثری و همسو نمودن داخل و خارج نشینان با این شورا ، اقدام به برخی اقدامات عوام فریبانه نموده اند که در این میان انتخاب آقای حسن شریعتمداری بعنوان دبیر کل این شورا یکی از این موارد می باشد .

یکی از اهداف اصلی از انتخاب آقای شریعتمداری بعنوان دبیر کلی این شورا ، جذب و همسو نمودن بزرگترین جمعیت اتنیکی ایران یعنی تورکان که تشکیل دهنده بیش از نیمی از جمعیت کل کشور می باشند با خود بوده است که به گمان اینجانب از ابتدا مسیر را اشتباه پیموده اند بدین دلیل که اولا ذاتا این شورا هیچ اعتقادی به حقوق اقوام بلاخص حقوق تورکان نداشته و از طرفی شخص حسن شریعتمداری هیج جایگاه مناسب و تاثیر گذاری در آزربایجان و در میان ساکنان تورک این سرزمین نداشته و نخواهد داشت چرا که این شخص همچون مرحوم پدرشان فردی ساده لوح و بسیار تاثیر پذیری می باشند و در بزنگاه ،منافع و امنیت خویش را بر منافع عموم جامعه و ملت خویش ترجیح خواهند داد .

 از دیگر طرف فردیکه سالها از موطن خویش به دور بوده و ارتباط خویش را با ملت خود حفظ ننموده است و طبیعتا از درد و رنج ملت خویش بی خبر است نمی تواند منادی خاستگاههای آن ملت  بوده و نماینده مناسبی برای آنان باشد .

جناب آقای حسن شریعتمداری

آن زمان که دوستان سلطنت طلبتان و معماران اندیشه ایرانشهری برای نیل به اهداف کثیف خویش تاریخ ، فرهنگ و زبان و اقتصاد مردمان تورک این سرزمین را زیر چکمه های زیادی خواهی و فاشیستی خود لگدمال کرده و له می نمودند ، شما کجا تشریف داشتید ؟ آیا تا به امروز که بعنوان دبیر کل این شورا انتخاب نگردیده و مورد تایید سلطنت طلبان و سایر گروههای اپوزسیون همفکر خود قرار نگرفته بودید ، حضور آسوده و مبارکتان درد و رنج مردمان تورک این سرزمین را احساس ننموده بود ؟ آقای شریعتمداری تا دیروز در صف کدام طیف و اندیشه بودید که امروز احساس می نمایید باید با ملت خویش در ارتباط بوده و بعبارتی بهتر ، مردم باید با جنابعالی همراه گردند تا شما به اهداف سیاسی خویش دست یابید ؟! جناب آقای شریعتمداری سکوت آزربایجان به معنای به خواب رفتن مردم این دیار نیست بلکه بدین معناست که مردم آگاهتر گردیده و با طناب پوسیده سلطنت طلبان و صاحبان اندیشه ایرانشهری و تفکرات شئونیستی دیگر به هیچ چاهی نخواهند افتاد .

 آری جناب آقای شریعتمداری دیگر حنای چنین شوراهای گذاری نزد مردمان تورک این سرزمین رنگی نداشته و قطعا شما نیز در جایگاهی نیستید که بعنوان نماینده این مردم در آن شورای غیر دمکراتیک و فاشیستی نقش آفرینی نموده و برای دوستان خود خوش رقصی نمایید .

دوباره امتحان کنید

حسن ارک: اتفاقاتی که توجه ویژه ای را می طلبند

گادتب: در چند روز گذشته که جامعه سیاسی آزربایجان جنوبی سرگرم حوادث معارفه استاندار آزربایجان …

رسانه‌های روسی از ته کشیدن پول خامنه‌ای برای خرید سلاح خبر می دهند!

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، روزنامه روسی «ازویستا» نوشت که رژیم ایران طی سال‌های …

دیدگاهتان را بنویسید