یکشنبه , می 19 2024
azfa

آزادی موقت خسرو بهادری قشقایی از زندان عادل آباد شیراز با تودیع وثیقه

گادتب: روز پنجشنبه سی ام فروردین ماه، خسرو بهادری قشقایی، دانشجوی دانشگاه شیراز با تودیع وثیقه از زندان عادل آباد این شهر آزاد شد.

آزادی آقای بهادری قشقایی با تودیع وثیقه از زندان عادل آباد شیراز صورت گرفته است.

اواسط اسفند سال ۱۴۰۲، نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل خسرو بهادری قشقایی در شیراز با شکستن درب منزل و اعمال خشونت، وی را بازداشت کردند. آقای بهادری قشقایی پس از بازداشت به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.

خسرو بهادری قشقایی دانشجوی مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز است.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …