چهارشنبه , اکتبر 4 2023
azfa
تازه ها

ائلچین تبریزلی: نه بیلیم بلکه آزربایجان الدن گئدیری

گادتب: روزهای پر از آشوب و بحران آزربایجان جنوبی دل هر بیننده دغدغه مندی را بدرد میاورد .

غارت معادن آزربایجان و انتقال آن به مرکز .

تبعیضهای بسیار عمیق

نابودی زبان مادری 35 میلیون تورک آزربایجانی

نابودی اکوسیستم آزربایجان و آبادی مناطق مرکز

حال بد دریاچه اورمیه و ریزگردهایی که انتقام گناه نکرده آزربایجانیان را میگیرند .

فشار گرانی های افسار گسیخته که کمر مردم را شکسته .

و بازیهایی که برای انحراف ذهنی ملت مظلوم و فعالین ملی ، مدنی از رسالتسان شروع شده و اینبار بازی زائور ، افشین که دغدغه بسیاری از فعالین و رسانه ها شده تا ما را در غفلتی سنگین غرق کند .

غفلتی که حرکت ملی آزربایجان را به بیراهه ای کشیده تا مطالبات اصلیش را به بوته فراموشی سپارد ، تا بازی دیگر چه باشد و فعالین چه کنند .

حرکت ملی آزربایجان بواقع در حال پوست اندازی و دگردیسی ست ، سکوت این حرکت در بسیاری از مواقع نشان از درایت بالا و درک شرایط موجود میباشد .

اما آیا حرکت ملی آزربایجان گاه در پروپاگاندای نژاد پرستی فارس و تله های انحرافی آنان گرفتار نمیشود؟؟

دریاچه اورمیه ، مهاجرت اکراد ، تحولات خاورمیانه ، شرایط اقثصادی مواردی نیستند که در مورد آنها سهل انگاری صورت پذیرد .

پس با آگاهی و بیداری و تحلیل و آنالیز وضعیت جامعه در بهبود وضعیت حرکت و شروع به سیستمیک شدن حرکت را یاری کنیم ، که اگر غیر از این باشد خطر بزرگی آزربایجان را تهدید میکند .

دوباره امتحان کنید

تداوم بی‌خبری از وضعیت بازداشت شدگان اخیر؛ گزارشی از تشدید برخورد با فعالین ملی آذربایجانی

گادتب: علی‌رغم گذشت نزدیک به ۳۹ روز از بازداشت پیمان ابراهیمی، ۲۴روز از بازداشت مرتضی …

ابراهیم رشیدی: ناطیق قاسیموف ؛ قهرمان خوجالی

گادتب: یکی از قهرمانان آذربایجان که این روزها زیاد از او صحبت می‌شود و دولت …