دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

ابراهیم ساوالان: اردشیر از اسرائیل پول می‌گرفت

گادتب:  آتاکان، آنار، آییل، اوزان، سئوگی، ماناس، واران، هونتای، یاغیش و بسیاری دیگر این روزها بدون شناسنامه هستند. برخی از این اسامی پیشتر بارها صادر شده ولی ثبت احوال بعدها آنها را در ردیف اسامی ممنوعه قرار داده است.

 در کنار نگاه شوونیستی حاکم بر سازمان ثبت احوال افزایش تقاضا برای اسامی ترکی یکی از دلایل اصلی این ممنوعیت‌هاست. برای مثال ایمراه نامی پسرانه در منطقه ما بود. نام چند تن از شهدای جنگ ایران- عراق نیز ایمراه بود تا اینکه خواننده‌ای به این نام در ترکیه شهره شد و این نام خواهان زیادی یافت. ثبت احوال فوراً این نام را در ردیف اسامی مستهجن قرار داد. خانواده‌های برخی شهدا که برای زنده نگهداشت نام عزیزشان می‌خواستند نوه‌هاشان را ایمراه بنامند با کمال تعجب پاسخ می‌شنیدند که این نام مستهجن است.

 بازجو به بهروز علیزاده گفته بود که شماها از اسرائیل پول می‌گیرید. بهروز گفته بود من نه، ولی اردشیر از اسرائیل پول می‌گیرد. بازجو با خوشحالی وارد اتاق بازجویی اردشیر کریمی‌خیاوی شده و گفته بود که مقاومت فایده ندارد بهروز اعتراف کرد که تو از اسرائیل پول می‌گیری و اردشیر گفته بود: بهروز راست گفته، اسم پدر من اسرائیل است.

 اسرائیل مانند میکائیل و جبرائیل از اسامی پسران در منطقه ما بود که بعدها ممنوع شد و حتی برخی اسرائیل‌ها مجبور شدند نامشان را تغییر دهند. اسرائیل فتح‌اله‌زاده که دیروز در اهر دستگیر و روانه زندان شد یکی از اسرائیل‌هایی است که نامش بعدها اسرافیل شده و حالا قرار است به جرم اعتراض به برنامه موهن فتیله هفت ماه در زندان بماند. اسرائیل در مراسم روز زبان مادری نیز دستگیر شده بود. او زودتر از سایرین آزاد شده و برای تهیه وثیقه آزادی دیگر دوستان تلاش می‌کرد. برای همین سایر زندانیان هر روز از زندان با او تماس می‌گرفتند. این گزارش به مقامات بالا می‌رسد و ماموران زیادی برای تفتیش وارد زندان اهر می‌شوند تا بفهمند این فعالان زبان مادری با چه وسیله‌ای هر روز با اسرائیل تماس می‌گیرند.

 ثبت احوال می‌داند که اگر با این سنگ‌اندازی‌ها خانواده‌ها را خسته و درمانده نکنند، فردا یا پس‌فردایی ماناس، آلپامیش، بئیرک و آلتای به جای اسرائیل با همدیگر تماس گرفته و ساعت پنج عصر از آبرسان حرکت خواهند کرد تا چیچک، بورلا، سالجان، بارچین، گول‌بارشین و سیلا را آزاد کنند.

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …