چهارشنبه , فوریه 21 2024
azfa
تازه ها

ابراهیم ساوالان: پیرامون اعتراضات ترکمنها

گادتب: سردار آزمون؛ سرداری را از نگاه پرمحبت خلق ترکمن گرفته و نیازی به سردوشی ندارد. او در این دو روزه مانند همه ترکمن هایی که از تجاوز آشکار و مماشات دادگاه خشمگینند اختيارش را دست دل پاک و وجدان بی نظیرش سپرده است. و کاش به گونه ای رفتار کنند که خشمشان باعث خشم بیشتر دستگاه سرکوب نشود خلق ترکمن نیازی به اثبات خود ندارد .

آنها جزء معدودترین گروه‌هایی هستند که هرگز تسلیم دستگاه فارسی‌ساز ایران شده و هویتشان را نباخته‌اند و با وجود آنکه حاکمان یکصد سال اخیر ایران ترکها ، فارسها و بلوچهایی را به منطقه آنها مهاجرت داده اند هنوز اختياردار خاکشان هستند و این وثقيهای برای آینده آنهاست . آنها به استثنای سال های اولیه رضاشاهی ، در مواقع بحرانی بعدی توانستند خودداری پیشه کرده، بهانه و گزک به دستگاه سرکوب ندهند و كاش حالا هم دقت داشته باشند که آنها دو گناه کبیره ترک و سنی بودن را یکجا دارند و اگر فوج فوج ترکمن کشته یا روانه زندان شود کک هیچ کس در تهران نخواهد گزید و دل اپوزیسیون هم نخواهد سوخت . در پایان استشهادی بیاوریم از پائولو فريره ، که در کتاب « آموزش ستمدیدگان » از دهقانان محروم و ستمدیدهای نام می برد که سال ها تحت تبعيض و ستم زندگی می کردند اما وقتی به رتبه داروغگی ارباب می رسیدند در سلم و تعدی به رعیت‌های ارباب چنان افراط می‌کردند که رعیتها از دست او به خود ارباب تظلم می‌بردند . اگر در این روزها باتوم آذربایجانی‌های مهاجر ترکمن صحرا ، سر صاحبخانه را نشانه گرفت بدانید که آنها آوارگانی هستند که چیزی جز روابط ستمگری و ستمکشی را تجربه نکرده اند و فکر می کنند یا باید ستمگر باشند یا ستمديده . برای همین ندانسته نوکری ارباب را کرده به صاحبخانه ستم روا میدارند و هیچ موجودی رقت انگیزتر از یک آسيميله نيست .

دوباره امتحان کنید

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع‌ کتابهای تورکی در شهر عجبشیر در آستانه روزجهانی زبان مادری

گادتب: جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر عجبشیر استان آذربایجان شرقی در راستای …

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع کتابهای تورکی در آستانه روز جهانی زبان مادری در موغان‌شهر

گادتب: جمعی ازفعالین حرکت ملی در موغان‌شهر(پارساباد) استان اردبیل در راستای بزرگداشت روز جهانی زبان …