دوشنبه , سپتامبر 26 2022
azfa

اعتراض نمادین‌ فعال‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان‌ به‌ خشک‌ شدن‌ دریاچه‌ اورمیه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، مهدی‌ معظمی فعال‌ حرکت‌ ملی آذربایجان‌ در‌ اقدامی‌ نمادین‌ و‌ اعتراضی با‌ حمل‌ گالن‌ های‌ آب از‌ تهران‌ به‌ دریاچه‌ اورمیه‌ نسبت‌ به روند خشکانیدن‌ عمدی دریاچه‌ اورمیه‌ اعتراض نموده است.

به‌ گزارش‌ صفحه‌ اطلاع‌ رسانی‌ عباس لسانی‌ به‌ نقل‌ از‌ صفحه شخصی مهدی‌ معظمی «مهدی‌ تانری»، این فعال حرکت‌ ملی آذربایجان‌ ساکن‌ تهران با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی‌ خود به‌ روند‌ خشکانیدن‌ عمدی‌ دریاچه‌ اورمیه‌ از‌ سوی‌ مسئولین‌ کشوری‌ اعتراض نموده‌ و‌ با‌ خواندن‌ شعری دریاچه‌ بی‌ جان‌ و بی‌ روح‌ اورمیه‌ را‌ به‌ کربلای‌ آذربایجان‌ تشبیه‌ می‌ نماید. آقای‌ معظمی‌ علاوه‌ بر‌ تهران‌ از‌ دیگر‌ فعالین‌ شهرهای‌ مختلف‌ آذربایجان‌ دعوت می‌ کند‌ تا‌ به این حرکت‌ نمادین‌ بپیوندند.

طی روزهای اخیر فعالین‌ و‌ ملت آزربایجان با روشها و طرق گوناگونی سعی در نشان دادن وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه هستند تا به این وضعیت غم انگیر دریاچه رسیدگی شود.

دوباره امتحان کنید

” آزادلیق، عدالت، میللی حکومت”

گادتب: عزیز آذربایجان میللتی و حؤرمتلی وطنداشلار؛ دموکراتیک حکومتی اولمایان، اجنبی بویروغو آلتیندا یاشایان میللت …

محسن سعادت: آزربایجان و اعتراضات سراسری

گادتب: با آغاز اعتراضات سراسری در ایران موضع آزربایجان برای فعالین حرکت ملی مورد بحث …