چهارشنبه , مارس 3 2021
azfa
تازه ها

افزایش تجاوز دامنه امواج رادیو و تلویزیون ایران در جمهوری آذربایجان

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان شمالی با انتشار اطلاعیه از افزایش میزان امواج رادیو و تلویزیونی ایران در آذربایجان خبر داد.

طبق تحقیقات دولتی صورت گرفته، ایران امواج تلویزیونی خود را به قدری افزایش داده که حتی در مناطق شمالی آذربایجان و نزدیکی روسیه نیز می‌توان به شبکه‌های تلویزیونی ایران دسترسی داشت.

 گزارش اشاره دارد که هر دو برنامه تلویزیونی و رادیویی ایران به طور گسترده در جمهوری آذربایجان پخش می‌شود و ولتاژهای ایجاد شده توسط ایران بسیار زیاد است و تداخل ایجاد می‌کند.

امواج تلويزيونی اکثر كشور‌ها در نقاط مرزی با هم تداخل طبيعی دارند، اما در امواج تولیدی ایران در برخی مناطق تا نزدیکی مرز روسیه در آذربایجان شمالی را نیز پوشش می‌دهد.

گفتنی است رژیم نژادپرست فارس با هدف  تبلیغ رادکالیسم دینی، زبان فارسی و ایدئولوژی رژیم نژادپرست فارس به هر اقدام غیرقانونی دست می زند که یکی از تبلیغ از طریق رادیو و تلویزیون می باشد.

دوباره امتحان کنید

بیش از 180 نماینده مجلس رژیم ایران مخالف با پیوستن به FATF

‏ گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بیش از 180 نماینده مجلس ایران هم‌زمان با …

کمک دوباره شهریاری استاندار حامی تروریسم به کردهای قاچاقچی و بی توجهی به مرزنشینان ترک

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، محمدمهدی شهریاری استاندار بیگانه و غیربومی آذربایجان غربی باز …