یکشنبه , می 22 2022
azfa
تازه ها

افشارمحب: جمهوری تهران ولفاظی های بیهوده

گادتب:  چند صباحی است که شاهد تنش های لفظی بین مقامات تهران وآذربایجان شمالی هستیم.

شروع این تنش های لفظی با ورود غیر قانونی کامیون های ایرانی بصورت غیرقانونی بنابر اقرار سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری تهران به خاک جمهوری آذربایجان وبازداشت دونفر از از این کامیون داران اتفاق افتاد.

موضوع تا آنجایی پیش رفت که به قول الهام علی یف درکمال تعجب حاکمان کشور ایران بادارابودن تقریبا چهل میلیون تورک ودرعین دهن کجی وانکار تورکهای کشور به مرز آزربایجان که امن ترین مرز کشور میباشد لشکرکشی کرده وشروع به مانور نظامی وتهدید آذربایجان جنوبی نموده است.

دراین بین مقامات ومسئولان جمهوری تهران بدون رعایت اصول دیپلماسی واخلاق سیاسی شروع به توهین وافتراهای مختلفی به آذربایجان جنوبی ومسئولان آن نموده اند.چیزی که هیچگاه مایه تعجب نبوده است وسابقه دیرین این مقامان ومسئولان در درگیری های لفظی با خیلی از کشورهای جهان ومنطقه وجود دارد.وحالا نیز آذربایجان…همین افراد رده بالای نظام مدعی حمایت وکمک های متنوعی به دولت وملت آذربایجان در همه برهه ها گشته اند.اما هیچ گونه سند ومدرکی دال بر گفته هایشان وجود ندارد وعملکرد حاکمان فارس محور تناقضی آشکار با گفته ها وادعاهایشان دارد.وتنها در ظاهر طرفدار وحامی آذربایجان هستندودر باطن وعمل حامی ارمنستان اشغالگر.

مسئولان آذربایجان وشخص الهام علی یف تمام گفته هایشان با ارائه سند ومستدل بوده است. گواه این سخنان ، کمک نظامی تهران به ارمنستان درجنگ چهل وچهار روزه قاراباغ ،ورود غیرقانونی کامیون های ایرانی به قاراباغ،برگزاری مانوره نظامی در شرایط و زمانی خاص،سخنان غیر دیپلماتیک وتوهین های مختلف مسئولان ومقامات جمهوری تهران علیه آذربایجان و… همه مویداین اینست که جمهوری تهران خواهان تنش میباشد سعی دارد همین منوال را باشدت بیشتری ادامه دهد. وهمه ما نیک میدانیم که اینگونه لفاظی ها در ذات مقامات شونیزم فارس نهفته است و درگیری لفظی با آمریکا کشورهای اروپایی، عربی،تورکیه و…درکارنامه اینها موجود است.

و امابعداز آزادی سرزمینهای اشغالی قاراباغ جمهوری مرکز گرای تهران از ترس اتحاد آذربایجان شمالی وجنوبی دست به هرکاری میزند.وزین بعد نیز منتظر ماجراجویی هاو لفاظی های بیشتری از سوی حاکمیت تورک ستیز و افراطیون نژادپرست مرکزی راخواهیم بود.

اما حاکمیت آذربایجان باید براین مسئله واقف باشد که با تدبیر و نگاه امیدوارانه به آینده و درمسیر درستی که پیش گرفته است.همچنان گام برداشته وبه ظفر وپیروزیهای خود درعرصه میدانی ودیپلماسی ادامه دهد.

دوباره امتحان کنید

حملات مستقیم پهپادی ایران به یک پایگاه تورکیه در شمال عراق

گادتب: شب گذشته، گروه تروریستی احرار سنجار تحت فرمان ایران با پهپادهای ساخت ایران، یک …

امروز ۱ خرداد شانزدهمین سالگرد قیام آزربایجان جنوبی علیه سیاست استعماری ایران

گادتب: امروز شانزدهمین سالگرد شروع قیام خرداد سال ۱۳۸۵ ملت تورک آزربایجان بر علیه سیاست …