سه‌شنبه , می 21 2024
azfa
تازه ها

افشار محب: آیا شبکه ساوالان اردبیل شبکه فارصی زبانهاست؟

گادتب: حدود دوسه سال است که برنامه خانوادگی بانام “ائویم قراریم” از شبکه ساوالان اردبیل پخش میگردد.که نسبتا طرفداران زیادی از قشر خانم هارا همراه خود دارد.

لازم به ذکر است که این برنامه بزبان تورکی آذربایجانی وبرای مردم تورک آذربایجان علی الخصوص مردم استان اردبیل پخش میگردد.

اما اخیرا درکمال ناباوری بعضی از قسمتهای این برنامه تغییر رویه داده وبزبان فارصی پخش میگردد.که با اعتراضات مخاطبین این برنامه همراه گشته است اما مسئولان صدا وسیمای استانی کوچکترین توجهی به خواسته های مردم وملت آذربایجان ندارند.

وهمچنان پخش قسمتهایی از این برنامه بزبان فارسی ادامه دارد.

معلوم نیست مسئولان امر با چه دلیل وتوجیهی زبان این برنامه را از تورکی به فارصی تغییر داده اند مگر زبان ملت آذربایجان فارصی است؟یا این برنامه برای مردمان فارصی زبان پخش میگردد.؟

اگر شبکه های استانی تورک زبان برنامه هایی به زبان فارصی پخش میکنند چرا شبکه های به اصطلاح ملی وسراسری هیچ گونه برنامه هایی را به زبان ائتنیکهای غیرفارصی ارائه نمیدهند.؟

آیا تهران با داشتن  تقریبا هشت میلیون تورک، استحقاق داشتن شبکه ای به زبان تورکی را ندارد.؟

شهر رشت واستان گیلان با داشتن حدود چهل درصد تورکان آذربایجانی چرا یک ساعت برنامه به زبان تورکی آذربایجانی ندارد؟

استان شیراز با داشتن تقریبا یک میلیون تورکان قشقایی یک برنامه چند ساعته را هم به زبان تورکی پخش نمیکند.

وده ها مثال دیگر که نشان از انحصار وتک محوری در کشور کثیرالملله حول قوم وزبان فارص را دارد.

دوباره امتحان کنید

بازداشت اکبر یوسفی جوان آذربایجانی در ملکان بدلیل انتشار مطالبی در صفحه اینستاگرام مرتبط با واقعه سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، امروز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه، اکبر یوسفی، شهروند …

دادگاه بازداشتی‌های اخیر آزربایجان امروز برگزار می گردد

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فعالین آزربایجانی، امروز جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه …