چهارشنبه , فوریه 21 2024
azfa
تازه ها

انتشار اولین لغتنامه ترکی ترکان خراسان

‍گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، اولین فرهنگ لغت جامع ترکی خراسانی توسط عبدالله قاسمی فعال فرهنگی خراسان منتشر شد.

اولین فرهنگ لغت جامع تورکی  خراسانی و سومین کتاب به سبک لغتنامه در خراسان توسط عبدالله قاسمی(ییلماز خراسانلو) فعال فرهنگی خراسان منتشر شد.

این کتاب از دو فصل اصلی تشکیل شده است که به شرح زیر میباشد:

فصل اول: این فصل از زیر مجموعه های گروه زبانی اوغوز، پیشینه زبان تورکی، زبان تورکی در ایران و نگاهی به تورکی خراسانی تشکیل شده است که به طور کامل لهجه ها و گویش های سراسر خراسان بزرگ، استان گلستان و استان سمنان را بررسی نموده است.

فصل دوم این کتاب به ترتیب حروف الفبای تورکی به همراه لاتین آن، واژگان تورکی گردآوری شده است.

پیشتر نیز، فرهنگ لغت تورکی خراسانی و فرهنگ لغت ترکی بجنوردی توسط آقای قلی زاده مزرجی و خانم فاطمه عزیزی منتشر شده بود اما کتاب حاضر از جهات مختلف نسبت به آنان جامعیت دارد.

 

دوباره امتحان کنید

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع‌ کتابهای تورکی در شهر عجبشیر در آستانه روزجهانی زبان مادری

گادتب: جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر عجبشیر استان آذربایجان شرقی در راستای …

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع کتابهای تورکی در آستانه روز جهانی زبان مادری در موغان‌شهر

گادتب: جمعی ازفعالین حرکت ملی در موغان‌شهر(پارساباد) استان اردبیل در راستای بزرگداشت روز جهانی زبان …

دیدگاهتان را بنویسید