دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

اکثر روستاهای عفرین دارای اسامی ترکی و متعلق به تورکمن هاست – نقشه

‍گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، اکثر روستاهای عفرین دارای اسامی ترکی و متعلق به ترکمن ها می‌باشند که توسط تروریست های پ.ک.ک / ی.پ.گ اشغال شده اند.

تروریستها در سالهای اخیر با روش تجزیه قومی 250 هزار ترکمن را یا قتل عام نموده و یا مجبور به مهاجرت اجباری کرده و سرزمینشان را غصب نموده اند. نقشه منطقه هم گویای این واقعیت می باشد.

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …

دیدگاهتان را بنویسید