سه‌شنبه , آوریل 16 2024
azfa
تازه ها

باز هم تبعیض: وضعیت نا‌مطلوب آذربایجان شرقی در سرانه اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، در بین استان‌های همتراز مقایسه شده با استان آذربایجان شرقی یعنی استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، کرمان و مازندران استان آذربایجان شرقی تنها استانی است که سهم استان از اعتبارات هزینه ای کمتر از سهم جمعیتی آن است.  

به گزارش ایلنا، از موضوعات با اهمیت در بودجه، توزیع استانی اعتبارات هزینه ایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که با توجه به سهم غالب اقتصاد دولتی در کشور عدم توجه به آن می‌تواند نابرابرای‌های توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور را بدنبال داشته باشد. بررسی توزیع اعتبارات بین استانی اعتبارات که در جدول شماره ۱۰ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ آورده شده است نشان می‌دهد مجموع کل اعتبارات هزینه ایی و تملک داراییهای سرمایه ایی استان آذربایجان شرقی ۲۷۵۱۱ میلیارد ریال معادل ۴.۰۹ درصد کل اعتبارات مشابه کشوری است که درمقایسه با سهم ۴.۸۹ درصدی استان از جمعیت کشور ۰.۸ درصد کمتر است.

به عبارت دیگرسهم استان آذربایجانشرقی از میانگین سرانه جمعیتی اعتبارات حدود ۱۶.۵ درصد کمتر است. هر چند در تنظیم بودجه کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای دلیلی برای این موضوع بخصوص در مورد سهم پایین‌تراستانهای برخوردار از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای عنوان می‌شود. لیکن نگاهی به سهم استان‌های توسعه یافته تری همانند اصفهان و خراسان رضوی که سرانه جمعیتی اعتبارات ان‌ها فقط ۸.۶ درصد و ۴.۶ درصد کمتر از میانگین کشوری است و استان‌هایی مانند فارس و کرمان که سرانه جمعیتی اعتبارات آن‌ها حتی به ترتیب ۲.۶ و ۲.۴ بالا‌تر از میانگین کشوری است. این وضعیت چنین تداعی می‌کند که شاید از نظر کا‌شناسان سازمان برنامه و بودجه کشور و شاخص‌های ارزیابی، استان آذربایجان شرقی در توسعه از تمامی استان‌های کشور پیشی گرفته که چنین مستحق انقباض در تخصیص اعتبارات شده است یا گرفتاری مسئولین برنامه و بودجه استان در برگزاری نمایش بازنگری سند تدبیر توسعه برای استاندار جدید مانع از گزارش واقعیات به مرکز و تنظیم چنین بودجه‌ای شده است.

درخصوص سهم استان از اعتبارات هزینه‌ای که به حقوق و دستمزد کارکنان دولت مربوط است وضعیت استان حتی بد‌تر است، به طوری که در بین استان‌های همتراز مقایسه شده با استان یعنی استانهای اصفهان، خراسان رضوی، فارس، کرمان و مازندران استان آذربایجان شرقی تنها استانی است که سهم استان از اعتبارات هزینه ای کمتر از سهم جمعیتی آن است. که البته با توجه همسانی تقریبی احکام کارگزینی بار اصلی کم بودن سرانه جمعیتی اعتبارات هزینه‌ای به بخش «سایر» این اعتبارات که محل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی، اضافه کار و رفاهی به کارکنان، هزینه سوخت و… است، تحمیل می‌شود و این بخش از پرداختی به کارکنان استان در مقایسه با سایر استان‌ها بسیار کمتر است.

بررسی روند تغییرات اعتبارات استان در سالهای ۹۷-۱۳۹۵ که درجدول شماره ۱۰ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ آورده شده است نیز نشان می‌دهد که متاسفانه روند کاهش سهم استان آذربایجان شرقی از اعتبارات کل در طی این سال‌ها تداوم داشته و این سهم از ۴.۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴.۰۹ درصد درسال ۱۳۹۷ تقلیل پیدا کرده است. میزان کاهش سهم طی سالهای ۹۷-۱۳۹۵ در مورد اعتبارات هزینه ایی از ۳۳.۴ به ۲۸.۴ و در مورد اعتبارت عمرانی از ۴.۰۴ به ۳.۱ بوده است.

عدم توجه به این کاهش سهم استان آذربایجان شرقی از اعتبار کل کشور فاصله و شکاف ایجاد شده در توسعه استان با استانهای هم سطح و حتی استانهایی که زمانی در شاخص‌های توسعه از استان آذربایجان شرقی عقب‌تر بوده‌اند و در حال حاضر از این استان پیشی گرفته‌اند را بدنبال خواهد داشت و نسل آتی ما به گذشته پر افتخار خود خواهد بالید و از مسئولین با کفایت فعلی استان به نیکی یاد خواهد کرد!

گفتنی است که علیرغم رویداد گردشگری تبریز -2018، رژیم بودجه آذربایجان شرقی را کاهش داده تا از استانهای فارس نشین باز هم عقب نگه داشته شود. این ادامه روند عمدی است که در نتیجه آن استان آذربایجان شرقی طی دهه ها از توسعه یافته ترین استان و شهر به یک منطقه محروم تبدیل شده است.

 

دوباره امتحان کنید

فیلم ترکی تایماز منتخب جشنواره بین‌المللی فیلم کودک شد

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فیلم داستانی کوتاه ” تایماز” به کارگردانی مریم اصغری دستجرد، …

برگزاری جلسه آخرین دفاع عبدالعزیز عظیمی قدیم در بازپرسی تهران

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، دیروز ۲۶ فروردین جلسه آخرین دفاع فعال ملی-سیاسی تورک  آزربایجان، …

دیدگاهتان را بنویسید