یکشنبه , می 19 2024
azfa

بخش شمالی دریاچه اورمیه خالی از آب است

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، تصویری که اخیراً منتشر شده بصورت واضح نشان می‌دهد پل میان‌گذر، دریاچه اورمیه را به دو قسمت تبدیل کرده است و بخش شمالی دریاچه اورمیه خالی از آب است.

آخرین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که وضعیت آب از مرکز به طرف جنوب دریاچه اورمیه کمی پر آب شده است اما از مرکز تا شمال آبی نیست و  می‌توان گفت که قسمت شمالی دریاچه خشک شده است!

امسال بارش‌ها در بخش جنوبی زیادتر بود و همین امر باعث شده دریاچه پرآب شود اما پل میان‌گذر که قسمت عظیمی از آن خاک ریز است و تنها بخش میانی آن هوایی است، دریاچه را به دو قسمت تقسیم کرده است!

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …