دوشنبه , جولای 4 2022
azfa

بدترین وضعیت دریاچه اورمیه در ۳۳ ماه اخیر ثبت شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، آمارهای جدید حاکیست، شرایط دریاچه اورمیه رو به وخامت گذاشته و نگین آبی آذربایجان در بدترین وضعیت خود در ۲.۵ سال اخیر قرارگرفته است.

این آمارها حاکیست، تراز آب دریاچه اورمیه در روز ۲۷ شهریورماه، ۱۲۷۰.۶۶ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ سانتی‌متر و نسبت به نخستین روز سال آبی “۱ مهر ۹۹” ۶۱ سانتی‌متر کاهش داشته است.

وسعت آب دریاچه نیز با ۱۵۴۶ کیلومترمربع کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۱۵۰۷کیلومترمربع کاهش نسبت به مهرماه سال گذشته به ۱۹۹۲ کیلومترمربع رسیده است که کمترین وسعت از آذرماه ۹۷ بوده است.

دوباره امتحان کنید

انهدام پروژه مخفی تسلیحاتی ایران در سوریه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، یک روزنامه اسرائیلی گزارش داده که حمله هوایی روز …

مجارها با نام قدیمی هونگروا یا اونوقور یکی از قبائل ترکان خزر بودند

گادتب: مجارها بنابر گفته جغرافیدانان عرب دو دسته بودند ،دسته اول در رشته کوه اورال …