یکشنبه , می 19 2024
azfa

برگزاری جلسه آخرین دفاع عبدالعزیز عظیمی قدیم در بازپرسی تهران

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، دیروز ۲۶ فروردین جلسه آخرین دفاع فعال ملی-سیاسی تورک  آزربایجان، عبدالعظیم عظیمی قدیم در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای مقدسی برگزار شد. همزمان با آقای عظیمی، چهار نفر  دیگر از زندانیان سیاسی به نامهای حسین پیری، طاهر نقوی، مرتضی پروین، کرم مردانه برگزار گردید.

این فعال ملی که در سومین ماه بازداشت خود می باشد، بارها توسط ارگانهای امنیتی دستگیر و به  زندان محکوم شده است. بنا به گفته همسر ایشان خانم رقیه سیاری، ظاهرا آخرین جلسه نشان می دهد که اتهامات مطرح شده در رسانه های دولتی رفع شده است و احتمالا اتهام آقای عظیمی قدیم، فقط تبلیغ علیه نظام می باشد.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …