یکشنبه , می 19 2024
azfa

برگزاری جلسه بازپرسی فعالین ملی؛ بازپرس‌ خطاب‌ به‌ مرتضی پروین: زندان‌ طویل‌ المدت در‌ انتظار توست

گادتب: مرتضی پروین‌ جدا‌، حسین پیری، طاهر نقوی و کرم مردانه فعالین حرکت ملی آذربایجان محبوس در سالن‌ ۳ اندرزگاه‌ ۴ زندان اوین، امروز‌ یکشنبه‌ ۲۶ فروردین‌ ماه‌ ۱۴۰۳ جهت‌ ارائه آخرین‌ دفاع‌، در شعبه‌ی ۵ بازپرسی دادسرای عمومی‌ و‌ انقلاب‌ ناحیه‌ ۳۳ شهید مقدس «امنیت‌ تهران» حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه داده اند.

به‌ گزارش‌ “صفحه‌ اطلاع رسانی‌ عباس لسانی”،در این جلسه ناصر جلایر رونقی بازپرس پرونده خطاب‌ به‌ مرتضی پروین‌ جدا‌ هنرمند‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان‌ گفته‌ است‌ که:

اتهامات‌ وارده‌ علیه‌ خود را قبول کنید تا وثیقه‌ را صادر کنم‌ و‌ آزاد شوید.

آقای‌ پروین‌ نیز‌ گفته‌ اند: پرونده‌ ای‌ که‌ علیه بنده‌ بصورت‌ غیر قانونی باز شده است سناریوی‌ از پیش‌ ساخته‌ شده وزارت‌ اطلاعات است که با پرونده سازی‌های واهی و اتهامات غیر قانونی سعی در مرتبط‌ دانستن‌ من‌ با‌ کارهایی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ انجام‌ نداده‌ام.

آقای‌ جلایر رونقی‌ در‌ ادامه‌ گفته‌ اند: «تا این لحظه بازجویی نداده‌ای، من‌ با تو مدارا کرده‌ام‌ ولی میگویم زندان طویل‌المدت در انتظار توست‌».

طی روزهای۱۶، ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، آیدا صدیقی، فاطمه آتشی، سهیلا اصغری، مرتضی پروین جدا، ودود اسدی، سالار طاهر افشار، سعید جمال زاده، باقر حاجی زاده، آیاز سیف خواه، سعید مینایی، کمال نوری، آراز امان، طاهر نقوی، سعید دوستان، سلیمان «آیدین» محمدی، کرم مردانه و عبدالله واحدی در شهرهای اردبیل، خیاو «مشگین‌ شهر»، رشت، اورمیه، تبریز، اسلامشهر تهران، کرج و آستارا، توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بودند.

که تا لحظه تنظیم خبر آقایان ودود اسدی، سالار طاهر افشار، آیدین محمدی، عبدالله‌ واحدی، سعید مینایی و سعید دوستان با تودیع قرار وثیقه به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده اند و تاکنون از دلایل بازداشت این فعالین اطلاع دقیقی در دست نمی باشد.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …