یکشنبه , می 19 2024
azfa

برگزاری جلسه بازپرسی چهارتن از فعالین ملی مدنی آذربایجانی در دادسرای اوین

گادتب: جلسه بازپرسی ودود اسدی، سعید جمالزاده، سالار طاهرافشار و بهنام باباش پور فعالین حرکت ملی آذربایجان امروز‌ شنبه ۱ اردیبهشت ماه‌ ۱۴۰۳ در شعبه‌ی ۵ بازپرسی دادسرای عمومی‌ و‌ انقلاب‌ ناحیه‌ ۳۳ شهید مقدس «امنیت‌ تهران» برگزار شد.

به‌ گزارش‌ “صفحه‌ اطلاع رسانی‌ عباس لسانی”، این فعالین حرکت ملی آذربایجان که ساکن شهرهای اورمیه، تبریز، اردبیل و رشت می باشند طی ابلاغیه‌ای که از طریق سیستم الکترونیکی قوه قضائیه ایران (ثنا) دریافت کرده بودند مقرر شده بود جهت دفاع از اتهامات انتسابی «اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی» در شعبه مذکور حاضر گردند.

لازم به ذکر است که بهنام باباش پور که همزمان با دیگر فعالین در شهر اردبیل بازداشت شده بود پس از یک روز بازداشت در شهر اردبیل با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است و سعید جمالزاده ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شده بودند که بعلت عدم اطلاع رسانی نام آقای باباش پور تا این لحظه برای صفحه مذکور احراز نگردیده بود.

ودود‌ اسدی‌ فعال حرکت ملی آذربایجان ساکن‌ رشت ‌در‌ تاریخ‌ ۱۶ بهمن‌ ماه‌ ۱۴۰۲ توسط‌ نیروهای‌ امتیتی‌ بدون‌ رویت‌ حکم‌ بازداشت‌ شده‌ بود، نزدیکان‌ این‌ فعال‌ آذربایجانی‌ اطلاع‌ داده‌ بودند‌ که‌ بازداشت‌ آقای‌ اسدی‌ همراه‌ با‌ ضرب‌ و‌ شتم‌ بوده‌ است.

سالار‌ طاهر افشار در‌ تاریخ ۱۷ بهمن‌ ماه ۱۴۰۲  توسط‌ نیروهای‌ امنیتی‌ در شهر اورمیه بازداشت‌ و  ۹ اسفند ماه‌ ۱۴۰۲ با‌ تودیع‌ قرار‌ وثیقه‌ ۸۰۰ میلیون‌ تومانی‌ از‌ بند‌ ۲۰۹ بازداشتگاه‌ اوین بطور موقت تا‌ پایان‌ مراحل‌ دادرسی‌ آزاد‌ شده‌ بود.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …