دوشنبه , می 27 2024
azfa

بهنام کیانی اجیرلی: روسیه در یک نگاه

گادتب: روسیه  کشوری است که حتی خود متحدانش نیز از وی ناراضی و ناخشنودند سرزمین ایوان ها از اول خشن  و نتراشیده بود ،هنوز نیز این کشور علی رغم گذشت دوران مستملکات،  به آن شیوه اندیشه سیاسی می کند  ،وقتی پطر کبیر اصلاحات را شروع کرد این کشور  غرق در اوهام قرون وسطی بود اصلاحات شاه روسیه بیشتر قسمت های اروپایی این کشور را شامل می شد. لذا بخش بزرگی  از روسیه به همان شرایط سنتی ادامه راه  نمود و تا  اول و ابتدای قرن بیستم خود را جلو کشید   .

گرچه امروز  روسیه به لحاظ قدرت نظامی و ارتش در مرتبه برابر با قدرت های غربی است،  اما از نظر  تکنولوژی و فناوری و صنعت و همچنین رشد سرمایه  ، جزو کشوری جهان سومی است  . بعد از  گذشت سه چهار سده و با شروع قرن بیستم  حرکت اصلاحی به سمت نظام غربی شروع شد . مارکسیسم آنگونه که مارکس می پنداشت در حد و قواره روسیه نبود ، مارکسیست ها می پنداشتند رشد سرمایداری باعث افتادن آلمان و انگلیس و فرانسه به دامن کمونیسم خواهد شد ،در حالیکه واقعیت با ذهنیت مارکسیستی از زمین تا آسمان فرق داشت .بدین ترتیب انقلاب روسیه شروع شد ابتدا سوسیال دموکرات ها و در راس آنها  کرنسکی  قدرت را قبضه نمودند ، اما دولت آنها  مستعجل بود بالشویک ها به راحتی قدرت را از چنگ وی ربودند  و سرانجام از این تز و آنتی تز نظام مارکسیستی لنینیستی  به وجود آمد که رهایی و دموکراسی را در طبقه کارگر جستجو می کرد دیکتاتوری پرولتاریا برای ده های باعث خودآگاهی روز افزون جامعه دهقانی سرف شد اما زود دستگاه بوروکراسی عریض و طویل آن  دچار  استهلاک شد .

 اقتصاد  سوسیالیستی در برابر غرب تاب رقابت را از دست داد  .  دوران استالین دوره ای سخت اما در عین حال دوره پیشرفت روسیه نیز بود .این پیشرفت البته به بهای معدوم کردن میلیون ها انسان بدست آمد ولی یک چیز را ثابت نمود و آن سخت گیری و نتراشیدگی   روح اسلاو بود و به دنیا دقیقا  نشان داد روسیه هیچ شباهتی به هیچ کشوری ندارد .این کشور معجونی از گذشته و حال ،پیشرفت و عقب ماندگی و سازندگی و تخریب می باشد . عنصر تمییز روح اسلاوی آنها در این نکته نهفته است که در  تخریب و تخدیر همسایه های خود در طول تاریخ شان هیچ  ابایی نداشته اند . ا

دعای ارضی به اروپای شرقی ، تصرف سرزمین های جنوب برای دسترسی به خلیج فارس ، تهدید ژاپن و چین و ادعای مالکیت بر قطب شمال ، شالوده زیاده خواهی و طبیعت کشورداری آنها محسوب می شود . روسیه همیشه یک مدعی برای سروری به  جهان است اما این ادعا با آنچه که سایر قدرت ها فکر می کنند و اراده دارند  متفاوت است ، این کشور می خواهد همه را ببلعد بی آنکه حتی لقمه ای برای دیگری کنار بگذارد . کشوری که حتی خدا را هم می خواست ببلعد اما هفتاد سال تلاش و تقلایش به ثمر ننشست و اکنون با ظهور پوتینیسم می خواهد کسری  گذشته را   جبران کند  .

 پوتین بسیار تلاش می کند تا هم موجه جهان غرب و هم امپراطوری روسیه را تجدید کند عکس پطر کبیر بر بالای محل کار وی نشان می دهد دیکتاتور روس خود را همتای جهان‌گشایان می داند . بازگشت به قفقاز و مداخله در اکراین و تهدید لهستان گویای این واقعیت است که روسیه هنوز نیز به افتخار گذشته می زید و تجدید اتحاد جماهیر شوروی را در سر می پروراند .

ژئوپلتیک تعریف شده از سوی دوگین مشاور پوتین ، نشانه هایی از شروع دوباره جنگ سرد می باشد اما آیا روسیه در برابر هزینه سنگین این رویا روی تاب تحمل دارد ؟ کارشناسان اقتصاد روسیه را به اسبی تشبیه می کنند که پاهای آن چوبین است یعنی هر آن روسیه می تواند پاهایش بشکند و فروپاشی دوباره دهه هشتاد و نود را تجربه کند

دوباره امتحان کنید

از سرگیری صادرات از راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص»

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فعالیت راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص» که سال گذشته متوقف شده بود، از …

حمایت از فعالین محبوس حرکت ملی آذربایجان؛ آزادلیق اوغروندا محبوس اولانلارا آزادلیق

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جمعی از جوانان حرکت ملی آذربایجان دیروز ۴ خردادماه ۱۴۰۳ …