چهارشنبه , جولای 24 2024
azfa

بیانیه جنبش دانشجویی آذربایجان در خصوص صدور احکام سنگین بر فعالین ملی مدنی آذربایجان

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، جنبش دانشجویی آزربایجان در خصوص صدور احکام سنگین بر فعالین ملی مدنی آزربایجان بیانیه ای را صادر نموده که عیناً تقدیم می نماییم:

《ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﯾﺎﺕ ‏( ﻗﺪﺭﺕ ‏) ﺍﻭ ﺧﻠﻘﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺭﻧﮕﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺍﺩﻟﻪﺍﯼ ‏( ﺍﺯ ﺻﻨﻊ ﻭ ﺣﮑﻤﺖ ﺣﻖ ‏) ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ 》

 ﺁﯾﻪ 22 ﺳﻮﺭﻩ ﺭﻭﻡ

خداوند در این ﺁﯾﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﺁزﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ، ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ، حکومت جمهوری اسلامی ایران با نام اسلام و شعار عدل علی در ماه های گذشته با صدور احکام حبس طولانی مدت برای فعالین حرکت ملی آزربایجان روی حکومتهای کمونیستی را سفید کرده است.

در کجای نظام سیاسی در اسلام و فقه شیعه به سرکوب قومیتها اشاره شده است؟ در قران بارها تاکید شده انسانها را با زبانهای مختلف و نژادهای مختلف آفریدیم حال چه شده در کشور اسلامی  به نام اسلام فعالان تورک را به راحتی سرکوب میکنند و با برچسبهای مختلف و بدون برگزاری دادگاه و بدون حضور وکیل فعالین را به چندین سال حبس محکوم میکنند؟  آیا این حکومت اسلامیست ؟

اﻟﺒﺘﻪ این سرکوبها و حبس های طولانی مدت فعالان ﺗوﺮﮎ ﺁزﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ حکومت جمهوری اسلامی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺭﻭﺷﻦ ساخته است و جوانان آزربایجان و تورک هر روز بیشتر از قبل آگاه می شوند و حکومت ایران هر روز مشروعیتش را در آزربایجان از دست میدهد.

فعالان ملی و مدنی ﻣﻌﺘﻘد بودند ﻣﯽ ﺗﻮﺍنند ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ برده و با توجه به اصل پانزده قانون اساسی به خواسته خود دست یابند ،ولی حکومت با سرکوب فعالان نشان داد این حکومت زبانی جز زبان سرکوب چیزی نمی فهمد و جنبش دانشجویی آزربایجان قطعا با حکومت ایران مقابله به مثل خواهد کرد متاسفانه حکومت ایران ﺳﺮﮐﻮﺏ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ را ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ انسانها ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ و بویی از عدالت دموکراسی و آزادی بیان نبرده است و دیگر قابل اعتماد نیستند .

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ های ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ باید بدانند با حبس فرزندان آزربایجان راهی را پیش نخواهند برد قطعا ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗوﺮﮎ  ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ عباس لسانی ها هزاران لسانی ها در سراسر کشور ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ یافته اند و ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁزﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ، ﺁﻣﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ احکام های حبسهای طولانی مدت ﺍﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺗورﮎ ﺁزﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻠﺖ ﺁزﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻠﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﺑﯿﻦ تورکها و حکومت ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ تا جایی که دیگر پل پشت سرشان را نابود کردند و تورکها دیگر برای این حکومت هزینه نخواهند داد.

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ به ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﻫﺸﺪﺍﺭ می دهیم نسبت به احکام صداره تجدید نظر کرده و فعالین حرکت ملی #عباس_لسانی کاظم صفابخش سیامک میرزایی و تمامی فعالین را بی قیدو شرط آزاد نمایند در غیر این صورت مسئولیت هرگونه اتفاقات بر عهده مسئولین امنیتی ایران میباشد.

حکومت ایران بازی خطرناکی را آغاز کرده است و فعالین حرکت ملی آزربایجان  آمادگی هرگونه فراخوان برای تجمعات را داشته باشند.

دوباره امتحان کنید

تبعبض و بی عدالتی بر آذربایجان؛ تبدیل منطقه تاریخی مسجد “حسن پادشاه” به زباله دانی و سرویس بهداشتی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ظلم و تبعیض بر آذربایجان از سوی رژیم نژادپرست فارس …

دولت عراق بدون اشاره با تروریست بودن «پ‌کاکا»، فعالیت این گروه تروریستی را ممنوع اعلام کرد

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، بغداد می‌گوید که فعالیت حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌کاکا) که …

دیدگاهتان را بنویسید