چهارشنبه , اکتبر 20 2021
azfa

تاراج ثروتهای آزربایجان توسط هواداران گروه‌های تروریستی با حمایت آشکار رژیم نژادپرست فارس

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، معادن طلای روستای قیزقاپان و آغدره از توابع تیکان تپه (تیکاب)، در سکوت معانادار رژیم اشغالگر ایران، توسط هواداران گروه‌های تروریستی به غارت برده می شود.

سنگ زرنیخ از کوه های ثبت شده معدن طلای آغدره، به صورت غیرقانونی، به وسیله بیش از صد دستگاە موتور برق و هلتی توسط افراد وابسته به گروه‌های تروریست در گروههای چند نفره به صورت قاچاق استخراج می شود.

گزارش‌های اهالی منطقه، حاکی از آن است که روزانە بالغ بر پانصد کیلو سنگ طلا توسط گروهی نامعلوم استخراج شده و به افرادی از سقز، به قیمت کیلویی پنجاە هزار تومان فروختە می‌شود!

اهالی در چندین مورد به مراجع انتظامی و سپاه گزارش داده اند اما هیچ مرجع یا نهادی پیگیر این موضوع مهم نشده است. نکته قابل تأمل این است که سنگ های زرنیخ استخراج شده در سایه حمایت آشکار رژیم پان‌فارس ایران، توسط افراد گروه تروریستی پژاک/پ.ک.ک به اقلیم شمال عراق برده می‌شود.

دوباره امتحان کنید

شاهین برزگر از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد به دادگاه کیفری تبریز احضار شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، شاهین برزگر فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز طی …

وحید ابهری از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد به دادگاه کیفری تبریز احضار شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، وحید ابهری فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز طی …

دیدگاهتان را بنویسید