سه‌شنبه , ژانویه 19 2021
azfa

تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، امروز جمعی از بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی تبریز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در ایت تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان کارگری با حضور مقابل تامین اجتماعی تبریز نسبت به شرایط معیشتی و دستمزدهای پایین انتقاد کردند.

این تجمع از ساعت ده صبح امروز برگزار شده و حاضران با در دست داشتن پلاکاردهایی، مطالبات خود را مطرح کردند.

بازنشستگان معترض خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه هزینه‌های زندگی خود شدند. آنها به بی عدالتی در حقوق بازنشستگی اعتراض نمودند.

دوباره امتحان کنید

آزادی محمدرضا قربانی همسر خانم حکیمه احمدی

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، محمدرضا قربانی همسر خانم حکیمه احمدی پس از تحمل …

تجمع اعتراضی حواله داران ام جی ۳۶۰ شرکت صنعت خودرو آذربایجان آذویکو مقابل وزارت صمت

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، رژیم ایران و قضات آن همچون ایزدی قاضی شعبه …