دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

تجمع اعتراضی علیه رژیم نژادپرست فارس در سیدنی استرالیا

گادتب: : به گزارش مرکز خبر گادتب، امروز 14 ژانویه 2018 در سیندی استرالیا تجمع اعتراضی علیه رژیم نژادپرست فارس کشور باصطلاح ایران برگزار گردید. تجمع اعتراضی با سازماندهی جناب آقای میکائیل اویتا رئیس بخش روابط بین الملل اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی و رئیس جامعه آذربایجانیان استرالیا و خانم سیما رئیس بخش مالی اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی برگزار شد.

تجمع اعتراضی با شرکت اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی، جامعه آذربایجانیان استرالیا و حزب سبز استرالیا برگزار گردید. تجمع کنندگان ضمن حمایت از مبارزات استقلال طلبانه ملت ترک آذربایجان جنوبی، سرکوب اعتراضات ملل مختلف در شهرهای مختلف از سوی رژیم نژادپرست آخوندی فارس را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی پلاکارهایی که بر روی آنها شعارهای “Stop racism against Turks in İran” (به نژادپرستی علیه ترکها پایان دهید)، “South Azerbaijan is not İran” (آذربایجان جنوبی ایران نیست)، “Freedom for women in Iran” (آزادی برای زنان در ایران)، “Stop executions in İran” (به اعدام در ایران پایان دهید) و غیره نوشته شده بود در دست گرفته بودند.

گزارش از تجمع اعتراضی توسط جناب آقای میکائیل اویتا بزبان ترکی آذربایجانی:

گزارش از تجمع اعتراضی توسط جناب آقای میکائیل اویتا بزبان انگلیسی:

تصاویری از تجمع اعتراضی در سیدنی:

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …

دیدگاهتان را بنویسید