دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

تجمع اعتراضی و تحصن  به شیوه جدید از ترس حکومت ظالم در شهرداری تبریز !

تعدادی از مربیان شهرداری تبریز برای پیگیری مطالبات خود برای سومین روز متوالی اینبار در مقابل دفتر شهردار تبریز در طبقه 6 ساختمان مرکزی شهرداری_تبریز تحصن کردند!

ایادی رژیم پان‌فارس و آخوندی ایران در شهرداری و دیگر ادارات دولتی حق و حقوق شهروندان تورک را پایمال می‌کنند.

 تجمع اعتراضی اعضای تعاونی جماران در ساختمان شهرداری تبریز ادامه دارد.

تعدادی از اعضای تعاونی جماران که بیش از ۲۰ سال در انتظار صاحبخانه شدن مانده‌اند امروز در ساختمان مرکزی شهرداری تبریز تجمع اعتراضی برپا کردند.

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …