چهارشنبه , فوریه 21 2024
azfa
تازه ها

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی قزوین و زنجان مقابل استانداری و سازمان تامین اجتماعی

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، جمعی از این بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین مقابل استانداری تجمع و طی آن بیانیه ایی را هم تنظیم کردند “مطالبه ما این است که تبعیض بین پرداختی‌ها و نوع همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان تامین اجتماعی رفع شود”.

همچنین بیمه تکمیلی کارآمد و مفید موثر نسبت به سن و سال بازنشستگان برقرار شود و نیاز ما در این حوزه لحاظ شود.

افزایش حقوق براساس تورم روز و اختصاص ۲درصد سهام شستا به بازنشستگان تامین اجتماعی جزو دیگر مطالبات این تجمع کنندگان بود.

همچنین تعدادی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان، امروز با تجمع در مقابل ساختمان شماره ۲ استانداری ( ساختمان اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان  ) نسبت به تبعیض و نا برابری بین مستمری بگیران صندوقهای سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقها تجمع کردند.

دوباره امتحان کنید

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع‌ کتابهای تورکی در شهر عجبشیر در آستانه روزجهانی زبان مادری

گادتب: جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر عجبشیر استان آذربایجان شرقی در راستای …

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع کتابهای تورکی در آستانه روز جهانی زبان مادری در موغان‌شهر

گادتب: جمعی ازفعالین حرکت ملی در موغان‌شهر(پارساباد) استان اردبیل در راستای بزرگداشت روز جهانی زبان …