چهارشنبه , فوریه 21 2024
azfa
تازه ها

تحرکات استاندار حامی تروریسم پ ک ک در غرب آزربایجان با انتصابات اکراد به شهرهای ترک

تحرکات مغرضانه استاندار حامی تروریسم پ ک ک در غرب آزربایجان بعد از عزل و نصب و پرونده سازی‌های انتخاباتی در اورمیه اینبار در مرحله جدید این توطئه در خوی به مرحله اجرا رسید!

استاندار حامی پ ک ک در غرب آزربایجان بروکی‌ میلان را به عنوان بخشدار یکی از بخش‌های خوی نصب کرده است. همچنین فعالین ملی آزربایجانی ساکن سولدوز نیز از تحرکات استاندار حامی تروریسم در شهر سولدوز با عزل و نصب های جدید خبر داده اند که در صورت تائید قطعی منتشر خواهد گردید.

سالهاست آزربایجان غربی دچار سرگیجه های تهوه آور شده است. پان ایرانیست ها و پان فارس ها با چیدمان مهره ها در قلب آزربایجان در تلاش هستند که بصورت آشکار و نهان تئوری مشهور روسی و پهلوی را اجرایی کنند و سیاست کوردیزه کردن غرب آزربایجان را عملی کنند! چرا که آرزو و سیاست محمد علی _فروغی در زمان رضا پالانی همان کوردیزه کردن بوده است؛ در ادامه همان سیاست بود که دیکتاتوری محمد رضا پهلوی متوسل به حمایت عملی شد.

با دقت در روند انتخاب نمایندگان رسمی تهران در آزربایجان و تدقیق در نحوه مدیریت آنان و توجه به ترکیب افراد ذی سمت منتخب نماینده رسمی وزارت کشور در استان آزربایجان غربی، صاحبان اصلی آزربایجان، یعنی تورک ها را بسیار نگران کرده است، از همه مهمتر با توجه وافی به اقدامات آنان، اقدامات شگفت انگیزی را متوجه می نماید که با در نظر گرفتن اعمال کلی و جامع تئورسین های بالا دستی و وزارت خانه امنیتی ایران و سابقه افکار ضد آزربایجانی و ضد تورک بودن آنها به راحتی حرکات کوردیزه شدن لمس و رویت می شود.

سیاست کردیزه سازی غرب آزربایجان جنوبی ،پس از انتخاب استاندار غیر تورک و اصالتا کرد کرمانجی برای آزربایجان غربی پیشتر نیز با انتصاب یک مدیرکل کرد دیگر به نام علی اکبر گروسی بر صندلی ریاست دادگستری کل آزربایجان غربی ، عارف خدرلو از اکراد مهاجر به سلماس بر صندلی مدیرکلی امور روستایی و عشایری استانداری آزربایجان غربی ،اسکندر خنجری از کردهای افراطی و هواداران گروههای تروریستی کردی به سمت «مسئول روابط عمومی استانداری آزربایجان غربی» و …. ادامه دار بوده که اکنون نیز با تکیه زدن یک کرد دیگر بر صندلی بخشداری در شهرستان خوی پازل انتخاباتی استاندار کرد به نفع تروریسم پ ک ک در حال تکمیلی است!

این استاندار غیر تورک ماه پیش نیز در ادامه سیاست تصفیه نیروهای بومی و تورک در استانداری آزربایجان غربی، سیفعلی نوری مسئول اداره کل بازرسی استانداری آزربایجان غربی را از سمت خود برکنار و به‌جای وی محمدصادق امیر عشایری که از کرد های پیرانشهر(خانا) را به ریاست اداره کل بازرسی استانداری آزربایجان غربی منصوب نموده بود. محافل سیاسی در غرب آزربایجان این رفتارها و پازل چینی رایک حرکت انتخاباتی از سوی استاندار غیرتورک و تحمیلی از سوی شوونیسم فارس که خود نیز در راستای کردی سازی مناصب دولتی و اداری پست های مدیریتی استان آزربایجان غربی و مهاجرت بیش از پیش اکراد به آزربایجان به جهت بر هم زدن ترکیب جمعیتی بر این استان تورک نشین گماشته شده برآورد می کنند که قصد دارند در انتخابات آتی اکراد را راهی صندلی شوراهای این استان تورک نشین آزربایجان جنوبی نمایند.

دوباره امتحان کنید

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع‌ کتابهای تورکی در شهر عجبشیر در آستانه روزجهانی زبان مادری

گادتب: جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر عجبشیر استان آذربایجان شرقی در راستای …

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع کتابهای تورکی در آستانه روز جهانی زبان مادری در موغان‌شهر

گادتب: جمعی ازفعالین حرکت ملی در موغان‌شهر(پارساباد) استان اردبیل در راستای بزرگداشت روز جهانی زبان …