یکشنبه , می 19 2024
azfa

تداوم بازداشت جاسوس‌های ایران در جمهوری آذربایجان

گادتب: کانال تلگرامی MOUZE گزارش می دهد که، عملیات علیه جاسوس‌های گماشته ایران در جمهوری آذربایجان ادامه دارد.

به گزارش این کانال، در جریان عملیات انجام شده در روزهای اخیر۱۰ تن از جاسوسان ایران در آذربایجان بازداشت شده اند.

تا کنون هویت دو تن از بازداشت شدگان مشخص شده است. یکی از آنها ساکن مینگه چویر به نام الوین نظراف و دیگری ساکن گورانبوی و به نام آمیل دمیراف می باشد.

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …