یکشنبه , می 19 2024
azfa

تدریس اقدامات تروریستی پ‌ک‌ک در فرانسه به عنوان تاریخ مبارزات کردستان

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فرانسه در کتابهای درسی خود (کتاب تاریخ پایه ۱۲) به نام تاریخ مبارزات کردستان به صورت رسمی گروه تروریستی پ‌ک‌ک و ادعاهای ارضی گروه‌های سیاسی کرد علیه ملل همسایه را به دانش آموزان آموزش می‌دهد.

جالب است که از جنگ جهانی اول تاکنون فرانسه همیشه در کسوت حامی گروه‌های افراطی ارمنی و کرد در منطقه ظاهر شده و بر آتش جنگ های ائتنیکی در منطقه دمیده است. امروز نیز همین نقش خود را با حمایت از پ‌ک‌ک و افراط‌گرایان ارمنی ادامه می‌دهد.

سوال این است که چرا فرانسه برای ارمنی‌ها و کردها دایه مهربانتر از مادر شده است؟! دلیل آن عشق و علاقه به ارمنی‌ها و کردهاست یا دشمنی تاریخی با ملت تورک؟!

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …