پنج‌شنبه , دسامبر 8 2022
azfa
تازه ها

تصویر زندانیان سیاسی آذربایحانی بر روی تبلیغات انتخاباتی؛ پخش گسترده پوسترهای عباس لسانی در تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، عصر روز‌ شنبه‌ ۲۲ خرداد ماه‌ ۱۴۰۰ گروهی‌ از فعالان‌ مدنی‌ و فرهنگی‌ آذربایجانی‌ در تبریز با نصب‌ گسترده‌ پوستر‌ و چاپ نوشته‌ عباس لسانی‌ فعال‌ سرشناس‌ آذربایجانی‌ حمایت‌ خود‌ را از اعتصاب‌ غذای‌ این‌ زندانی‌ سیاسی‌ ممنوعه‌ و دیگر زندانیان سیاسی تورک اعلام و اعتراض‌ خود‌ را به‌ مسئولین‌ زندان‌ که‌ مطیع‌ دستورات‌ اداره‌ کل‌ اطلاعات‌ استان‌ اردبیل هستند نشان دادند.

«جان‌ عباس لسانی در خطر است»

«انتخابات‌ در تهران‌ اعتصاب‌ در آذربایجان»

عنوان‌ پوسترها‌ و‌ چاپنوشته‌ های‌ اعتراضی است‌ که‌ به‌ صورت‌ گسترده در مرکز شهر تبریز‌ نصب شده است.

در پی اعتصاب غذای‌ عباس لسانی‌ زندانی‌ سیاسی‌ ممنوعه‌ آذربایجانی‌ موجی‌ از نگرانی‌ ها‌ و نارضایتی‌ های‌ عمومی‌ بین‌ ملت‌ و‌ نهادهای‌ بین‌ المللی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌.

دیروز‌ یوسف‌ کاری‌ و امروز ۳ زندانی‌ سیاسی دیگر بنامهای‌ مهرداد‌ شیخی‌ و برادران‌ علی و رضا‌ واثقی‌ در حمایت‌ از عباس لسانی‌ دست به اعتصاب غذا‌ زدند.

عباس لسانی هفته پیش به مسئولین زندان اردبیل که عامدانه یک زندانی با‌ جرایم خطرناک را به قصد درگیری و آزار و اذیت زندانیان سیاسی به بند ایشان انتقال داده بودند هشدار اعتصاب غذا داده بود.

همچنین آقای لسانی با تنظیم نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس زندان اردبیل عنوان کرده؛ «برای توقف رفتارهای ظالمانه علیه تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی تا مرگ پیش خواهد رفت».

دوباره امتحان کنید

تداوم دستگیری‌ها در شهرهای آزربایجان؛ «حسین خدائگ» فعال آزربایجانی، در تبریز بازداشت شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، دکتر «حسین خدائگ» از فعالین آزربایجانی دیشب ۱۶ آذرماه …

محسن شکاری از شرکت‌کنندگان در اعتراضات ایران‌ اعدام شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، قوه قضاییه ایران اعلام کرد محسن شکاری توسط دادگاه …