یکشنبه , می 19 2024
azfa

جلسه بازپرسی «سعید مینایی» فعال آزربایجانی برگزار شد

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جلسه بازپرسی «سعید مینایی» فعال آزربایجانی، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد.

آقای مینایی در جریان این جلسه که امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد، از بابت اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی به دفاع از خود پرداخت.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …