سه‌شنبه , ژوئن 25 2024
azfa

حذف نام «فردوسی» شاعر نژادپرست فارس از معابر اردبیل در آزربایجان جنوبی

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، شهروندان آزربایجان جنوبی در اردبیل نام «فردوسی» شاعر نژادپرست فارس را از کوچه های این شهر پاک کردند.

شهروندان اردبیلی با مخدوش کردن نام فردوسی از روی تابلوها، به نامگذاری معابر شهرهای آزربایجان‌ جنوبی با نام این شاعر نژادپرست تورک ستیز، اعتراض کردند.

فردوسی از شاعران منفور در آزربایجان است که با اشعار ترک ستیزانه، عرب ستیزانه و زن‌ستیزانه‌اش همواره مورد انتقاد فعالین حقوق بشری و ملل غیرفارس در اراضی باصطلاح ایران بوده است.

نمونه‌هایی از اشعار تورک ستیزانه و زن ستیزانه فردوسی از قرار زیر است:

«زن و اژدها هر دو در خاک به – جهان پاک از این هر دو ناپاک به

زنان را ستایی سگان را ستایی – که یک سگ به از صد زن پارسای»

«به صد ترک بیچاره بدنژاد – که نام پدرانشان ندارند یاد»

دوباره امتحان کنید

طرح اتهامات واهی علیه ایرج پاشاپور فعال ملی و مدنی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ایرج پاشاپور فعال ملی آزربایجان پس از بازداشت از سوی …

کشته شدن یکی از اهالی روستای یکان‌کهریز در پی تیراندازی نیروی‌های انتظامی

گادتب: در پی تیراندازی یکی از افسران نیروی انتظامی شهرستان مرند، یکی از اهلی روستای …