یکشنبه , سپتامبر 19 2021
azfa

حسن ارک: بی اعتنایی عمدی اروپا ب آتش سوزی جنگلها در ترکیه

گادتب: میلیونها هکتار از جنگلهای ترکیه در بیخ گوش اورپا به عمد میسوزد و خاکستر میشود و اورپا همچنان ایستاده است و تماشا میکند.

مگر نه اینکه خسارت این آتش افروزیها در جنگلهای ترکیه دامن تمامی بشریت و در درجه اول خود اورپا را نیز خواهد گرفت؟

ولی آنها چرا اینچنین خونسرد به تماشا ایستاده اند و کمکی نمیکنند؟ اگر این آتش سوزی در یونان و یا اسپانیا روی میداد اورپا همچنان ساکت و بی عمل می ایستاد؟

شرط انساندوستی و همسایگی ایجاب میکند که کمک کنند، اما آنها منتظر خواهند ماند تا همه چیز بسوزد و تمام شود، بعد با تبلیغات فراوان و کوس و کرنا خواهند آمد و به جهانیان خواهند‌گفت که ما آمدیم و بشر دوستانه آتش را خاموش کردیم. بدون آمدن ما دولت ترکیه نمیتوانست آتش را خاموش کند. اگر دولت ترکیه با اینچینین سو استفاده ای مخالفت کند، خواهند گفت ما میخواستیم کمک کنیم، رجب طیب اردوغان مانع شد. در هردو حال دولت وی را در چشم مردم ناکارآمد جلوه خواهند داد، تا بدینوسیله طرح جوبایدن را که گفته بود “باید به هر طریقی به اپوزسیون ترکیه کمک کنیم که حزب اردوغان را براندازد”، اجرایی کنند.

در چنین فرآیندی است که کلید اسرار این آتش سوزی هویدا میشود. نحوه سوختن جنگلها و بعضی از موارد کشف شده که تاکنون علنی شده شکی باقی نمیگذارد که عمد و اراده ای پنهان در پشت این فجایع نهفته است.‌ اما تقلیل فاجعه به سویه تروریستهای داخلی نمیتواند صحیح باشد. آنها به تنهایی قادر به ایجاد چنین فاجعه بزرگی نیستند. در پشت این فاجعه، تکنیکی هوشمند و اراده ای برنامه ریز حدس زده میشود که از نظرها پنهان است.

اردوغان اگر به آزربایجان در بازپسگیری قره باغ کمک نمیکرد، اردوغان اگر با طرحهای قدرتهای زورگوی جهانی در سوریه و عراق مخالفت نمیکرد، بایدن علنا نمیگفت که باید به اپوزسیون اردوغان کمک کرد تا اورا براندازد و جنگلها نیز اینچنین نمی سوخت.  نگارنده قصد دفاع از تمامی سیاستهای وی را ندارم، ولی میدانم که ترکیه در بازگشت به خویشتن خود بود که توانست در دوره اردوغان با دستیابی به پیشرفت و توسعه به قدرتی بزرگ تبدیل شود، قدرتی که کمک کرد تا اراضی اشغالی آزربایجان از حلقوم ارامنه داشناک بدرآورده شود.‌

آنها ترکیه ای را میخواهند که بعد از آتا تورک به یکی از حلقه های خدمتگذار جهان غرب تبدیل شده بود. آنها با ترکیه ای که بخواهد ضمن حفظ استقلال سیاسی سری در سرهای جهان داشته باشد مشکلی در حد حذف و نابودی دارند.

 با ترکیه ای که بخواهد در زیر بیرق قدرتهای جهانی سینه بزند کسی کاری ندارند. چون همیشه عقب مانده خواهد ماند.

دوباره امتحان کنید

صدور قرار جلب به دادرسی برای نادر صادقیان فعال ملی مدنی آذربایجانی

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، نادر صادقیان فعال ملی مدنی آذربایجانی، پس از مراجعه …

دیوار نویسی در تبریز؛ “روزبه پیری را آزاد کنید”

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، فعالین‌ ملی‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ ۲۷ شهریوز ۱۴۰۰ با دیوار‌ …