دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

حفاری های علنی در آرامگاه تاریخی اَصلی و کرم تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، این حفاری های غیر مجاز شبانه در آرامگاه اصلی و کرم در منطقه تاریخی قراملک تبریز که مربوط به ترکان قبچاق مسیحی می‌باشد که متاسفانه هیچ گونه رسیدگی نمی شود و تاکنون چندین بار تونل زده شده بود که این بار این حفاری به صورت علنی صورت گرفته است.

▫️گفتنی است «اصلی و کرم»، عاشقانه‌ای از دیار آذربایجان هستند عاشیق حسین ساعی، پژوهشگر ادبیات شفاهی، شاعر و نویسنده چندین کتاب در زمینه ابیات شفاهی آذربایجان در این مورد  می گوید «اصلی و کرم» متعلق به ترک زبانان از تبریز گرفته تا استانبول می باشد و «اصلی و کرم» نقشه ادبیات شفاهی ما است، چرا که آن‌ها، چند کشور را گشته و به هم رسیده‌اند و این گستره ادبیات شفاهی ما را نشان می‌دهد.

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …