سه‌شنبه , نوامبر 30 2021
azfa
تازه ها

حکم بسیار عجیب و خنده دار از طرف دادستان عمومی و انقلاب تبریز علیه فعالین ملی

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، دو تن از فعالین ملی به نام های فرزاد ولی اسکوئی و امیر محمد تدین که در جریان حمایت ملت تورک آزربایجان از ملت عرب الاحواز در تبریز دستگیر و پس از مراحل بازجویی به‌ زندان مرکزی تبریز منتقل و با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند با حکم عجیب و خنده دار دادستان عمومی و انقلاب تبریز به مدت یک هفته به حفظ حدیث در مسجد محله محکوم شده اند.

تصمیم نهایی شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز به قرار زیر است:

در خصوص اتهام آقایان فرزادولی اسکوئی و امیرمحمد تدین دایر بر اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و شرکت در تجمعات غیرقانونی مورخه (۱۴۰۰.۵.۲) به پیشنهاد بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز و اینکه بزه انتسابی درجه شش محسوب و از جرایم قابل تعلیق بوده و مستندا به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق تعقیب متهم به مدت یک سال صادر و اعلام میدارد متهمان مکلف اند برابر با بند ج از ماده اخیر الذکر به مدت یک هفته ضمن حضور در مسجد محله خود نسبت به حفظ ۷ حدیث از ائمه اطهار در خصوص اهمیت نظم و آسایش در جامعه اسلامی و عقوبت برهم زنندگان نظم عمومی اقدام و در یکی از شعب اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز که پرونده ارسال خواهد شدحاضر و اقدام به ارائه آن نماید.

«از طرف دادستان عمومی و انقلاب تبریز»

دوباره امتحان کنید

ابراهیم ساوالان: تحریف نام های جغرافیای آذربایجان

گادتب: لغات زیادی وجود دارد که در فارسی بصورت باجه، آلوچه، پاچه، پارچه، طاقچه، پاره، …

هشتگی برای حیات #اورمو گؤلۆ: “شاید فردا‌ قطره ای‌ نباشد”

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، فعالین‌ ملی مدنی‌ آذربایجان جنوبی امروز ۸ آذر ماه‌ …