چهارشنبه , ژانویه 26 2022
azfa

درخواست افغانستان برای عضویت ناظر در شورای ترک

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، وزارت امور خارجه افغانستان طی ارسال نامه‌ای به شورای کشورهای ترک، خواهان کسب عضویت ناظر در این شورا شد.

محمد حنیف اتمر، وزیر امورخارجه افغانستان با ارسال نامه‌ای به بغداد عامریف، دبیرکل شورای کشورهای تُرک زبان خواهان کسب عضویت کشورش به عنوان کشور ناظر در این شورا شد.

به گزارش دفتر رسانه‌ای وزارت امور خارجه افغانستان٬‌ امیر محمد رامین، سفیر این کشور در آنکارا به صورت حضوری نامه وزیر امورخارجه کشورش را به بغداد عامریف دبیرکل شورای ترک تقدیم کرد.

در حالی که افغانستان از تنوع اتنیکی خود به عنوان یک فرصت برای پیشبرد اقتصاد و فرهنگ شهروندانش استفاده می‌کند؛ ایران با پیروی از سیاست‌های نژادگرایانه پان‌فارسیسم سعی در انکار وجودی ملل غیرفارس در کشور دارد.

دوباره امتحان کنید

انگلیس ایران را تهدید کرد؛ برجام فرو بپاشد همه گزینه‌ها روی میز است

لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس: این مذاکرات فوری است و پیشرفت به اندازه کافی …

رژیم ایران در گزارش “شفافیت بین المللی” از نظر درجه فساد همچنان در پایین جدول باقی ماند

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، رژیم ایران در گزارش سازمان شفافیت با شاخص ۲۵ …