چهارشنبه , آوریل 17 2024
azfa
تازه ها

دنیز محمدی: حرکت ملی و زنجیرهای ساختۀ ذهن

گادتب: این بدان معنیست که وحشت حقیقی حاکمیت اسارت جسمانی نیست بلکه ظرفیت برده‌ساختن ملت با دست‌کشیدن از تفکر است.

در حالی که تئوریستینهای جوان آزربایجان سعی دارند ملت را از بردگی فکری نجات دهند عده ای در برابر این حرکت ایستاده و سعی در برده نگه داشتن فکری فعالین حرکت ملی هستند.

آیا تبعیت از برخی اشخاص یا تشکیلاتها و ایجاد کمپین های مختلف ملت را از بردگی های فکری نجات خواهد داد یا بدتر به سمت بردگی و بازی های احساسی سوق خواهد داد.

ایدئولوژی یک تشکیلات بزرگ چیست؟ ایجاد کمپین یا کارهای سیستماتیک در داخل کشور و آگاه سازی فکری و سیاسی آن ملت برای دور کردن از فضای بردگیست.

نمونه هایی از عملکرد فعالین دیروز سعید متین پور، سیامک میرزایی، عباس لسانی، عظیمی قدیم : این اشخاص در یک زمان حساس حرکت را به سمت آگاهی و تفکر سوق میدهند و در مقابل جریانات مختلف ایستادگی میکنند حاکمیت از چه وحشت دارد از کمپین یا آگاهی فکری_سیاسی فعالین؟ پس از فعالیت این بزرگان حرکت ملی و پاره کردن زنجیره های بردگی حاکمیت احساس خطر میکند و سعی در خنثی سازی کرده و این فعالین را به چند سال زندان محکوم میکند تا تئوری های آگاه سازی راکد بماند.

در مقابل : حرکات ابتدایی را میتوان در حرکت ملی امروز مشاهده کرد : ایجاد کمپین های تصویر بوزقورد ایجاد کمپین دریاچه اورمیه ایجاد کمپین های پنجشنبه آزربایجان که هیچ کدام نتیجه ای جز راکد نگه داشتن حرکت در فضای مجازی نداشته و به معنای واقعی بردگی فکری تبعیت کنندگان از این حرکاتهای ابتداییست.

اهداف اصلی امروز جنبش دانشجویی آزربایجان پاره کردن زنجیرهای تفکرات بردگیست و در مقابل پرورش فعالینی چون متین پورها و میرزایی هاست.

دوباره امتحان کنید

«آیدین محمدی» به دادسرای انقلاب تهران احضار شد

گادتب: «آیدین محمدی»، فعال تورک آزربایجانی با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرا احضار شد. در احضاریه‌ای …

بخش شمالی دریاچه اورمیه خالی از آب است

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، تصویری که اخیراً منتشر شده بصورت واضح نشان می‌دهد پل …

دیدگاهتان را بنویسید