دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

دومین روز تظاهرات مردم ورزنه در اصفهان – ویدئو

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، مردم ورزنه در استان اصفهان برای دومین روز به خاطر آب زاینده رود با شعارهای مرگ بر کشاورز – درود بر ستمگر دست به تظاهرات زدند.

 

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …

دیدگاهتان را بنویسید