پنج‌شنبه , ژانویه 28 2021
azfa

دکتر توحید ملک زاده: تپه باستانی گوی تپه اورمیه و لوح قیل قمیش سومریان پروتوتورک

گادتب: گوی تپه یکی از مشهورترین تپه های باستانی اورمیه با آثاری غنی و نمایشگر تاریخ پر افتخار آذربایجان می باشد. قبل از حفاری های سال 1948 م انگلیسیها در این منطقه باستانی در سال 1313 شمسی تصویر قیل قمیش منقش بر روی یک لوح به دست آمده بود. استوانه هایی که نقوشی از خدایان قدیم را داشتند نیز در این منطقه به دست آمده است. بورتون براون سرپرست حفاران انگلیسی که نتیجة کاوش های خود را تحت عنوان  «حفریات آذربایجان» در سال 1948 و 1951 در لندن انتشار داده تمدن گوی تپه و آذربایجان را چنین توضیح داده است:

گوی تپه دارای هفت طبقه می باشد که قدیمی ترین طبقه مربوط  به هزارة چهارم ق.م (شش هزارسال قبل) می باشد شامل خانه هایی با دیوار های چینه ای قطعات سفال قرمز و خاکستری بدون نقش و سفال زرد  باز  با خطوط سادة هندسی به رنگ قهوه ای تند ، ابزارهای سنگی و مسی .

طبقة ششم : مربوط به هزارة سوم قبل از میلاد تا اوایل هزارة اول قبل از میلاد. آثار بناهای گلی با پی های سنگی ، قطعاتی از سفال قهوه ای و قرمز با نقش های هندسی مرکب سیاه رنگ و نیز سفال های دورنگ پخته شده در کوره و منقوش. در این طبقه  ابزارهای مسی به وفور دیده می شود. این تمدن با تمدن های عصر سنگ و مس آناطولی شرقی و آذربایجان شمال ارس پیوستگی  بیشتری دارد.

طبقه پنجم : سفال های این طبقه خاکستری و گاهی سیاه و عموماً صیقلی است. سفالی نیز با نقوش برجسته در همین طبقه یافت شده که به سفال های تمدن های آناطولی و آذربایجان شمال ارس شباهت بیشتری دارد.

طبقه چهارم :حاوی سفال های سیاه و صیقلی بدون نقش.

طبقه سوم : حاوی قبور انسان های اولیه و جمجمه های اجداد آذربایجانیان و قطعات سفالی یافت شده در این قبرها قرمز رنگ یا بدون نقش های الوان بوده و به سفال های طبقه پنجم شباهت دارد.

طبقه دوم : مربوط به سال های 1200-1500ق.م شامل سفال های بدون نقش صیقلی سیاه و خاکستری ، شبیه سفال های هیتیت های آناطولی.

طبقه اول : شامل ظروف سفالین صیقلی قرمز و خاکستری که دسته هایی به شکل حیوانات همانند ظروف یافت شده در تپة حسنلو دارند. در روی گوی تپه سنگ های تراشیده با نقش های حیواناتی چون قوچ و پلنگ وجود دارد که حدس زده می شود مربوط به اواخر هزارة دوم  و اوایل هزارة اول ق.م تعلق داشته باشد و بسیار شبیه سنگ های تراش خوردة هیتی های باستان آناطولی می باشد.

دوباره امتحان کنید

ساز آشیقی یا چؤگور

گادتب: ساز آشیقی آذربایجان علاوه بر ساز، اسامی دیگری مانند قوپوز و چؤگور دارد. اولیاء …

طرح تشدید آسیمیلاسیون کودکان ترکان آذربایجانی و ملل غیرفارس در اراضی باصطلاح به ایران

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، رژیم نژادپرست فارس برای تشدید آسیمیلاسیون کودکان ترکان آذربایجانی …

دیدگاهتان را بنویسید