دوشنبه , سپتامبر 26 2022
azfa

دکتر توحید ملک زاده: درختان محوطه لشکر 64 سابق اورمیه در حال خشکیدن است

گادتب:  پس از کودتای اسفند 1299 و با قدرت گرفتن نظامیان به فرماندهی رضاخان به تدریج تشکیل قشون ملی و به تبع آن احداث سربازخانه ( پادگان) برای استقرار ارتش به شدت احساس شد. اورمیه نیز بعد از پشت سر گذاشتن حوادث ناگوار جیلولوق و کوردلوق می بایستی از نظر نظامی و امنیتی مورد توجه ویژه قرار گیرد بنابراین اولین بنای سربازخانه شهر اورمیه در خارج دروازه های شهر، نزدیک به محله یورتشاه، در باغ مشهور دلگشا ملکی اقبال الدوله در نظر گرفته شد. به نوشته علی دهقان این سربازخانه در زمان فرماندهی عبدالله خان امیر طهماسبی به عنوان فرمانده لشکر آذربایجان و فرمانداری سردار سطوت بهادری و با کلنگ زنی میرزا محمود اصولی از علمای بنام اورمیه و با هزینه و کمکهای اهالی اورمیه تا سال 1304 ساخته شد و به ارتش تحویل و هدیه داده شد. در سالهای بعد از طرف ارتش بناهای متعدد دیگر نیز به سربازخانه اورمیه اضافه گردید و ستاد لشکر از سال 1312 تا 1316 در زمان فرماندهی شاه بختی در میدان ایالت ساخته شد. در جنگ دوم جهانی محوطه لشکر بمباران شد و در ناامنی های ایجاد شده در روسلوق و پس از انقلاب این پادگان از جمله مراکز مهم نظامی و دفعای غرب آذربایجان بود. در زمان فرماندهی سرهنگ درخشانی در سال 1324 با توجه به احساس کمی جا برای سربازها قسمتی از باغ سیاوش نیز به پادگان اضافه شد. از اوایل سالهای 90 طرح انتقال پادگانهای داخل شهر موضوع روز شده در مرداد 1392 خبر انتقال پادگان به خارج از شهر اورمیه رسانه ای شد و یکسال بعد محوطه لشکر به مساحت 70 هکتار در سال 1393  بشماره 31186  در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.  براساس تفاهمنامه‌اي که ميان ميراث فرهنگي استان و لشكر 64 اروميه منعقد شد با انتقال پادگان لشكر 64، قرار شد اين ساختمان به موزه جنگ تبديل شود ولی اين اتفاق هنوز رخ نداده است و اين ساختمان تاريخي در مرکز شهر همچنان محل استقرار لشکر 64 اروميه است. 

5 آبان 1393 خیابان لشکر بازگشایی شد و طرح نهایی تفکیک اراضی لشکر با رویکرد حفاظت از فضای سبز موجود با درختان کهنسال و حفاظت از بناهای تاریخی دوره پهلوی مجموعه و اعظای حداکثر کاربری های عمومی در مقیاس شهری شامل  گردشگری تفریحی( با مساحت تقریبی 2.5 هکتار) ـ ‌باغ موزه ، پارک و صنایع دستی (مساحت تقریبی 9.1 هکتار ) ـ پارک و فضای سبز ( به مساحت تقریبی 11.4 هکتار) ، میراث تاریخی – تجاری ( به مساحت تقریبی 2.9 هکتار ) ـ تجاری خدماتی با حفظ بناهای تاریخی و رعایت ضوابط میراث فرهنگی ( به مساحت تقریبی 8.7 هکتار )  و  تجاری خدماتی ( به مساحت تقریبی 4.6 هکتار )  به تصویب مراجع استانی رسیده و نهایتاً شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیدبا اینحال بجز خیابان کشی در اتصال خیابان امام به سربازان گمنام که اخیرا سپهبد سلیمانی نام گرفته ، هیچ پیشرفتی در اوضاع این اراضی دیده نمی شود .با بروز شبهاتی درباره تفکیک غیرقانونی اراضی لشکر و تشکیل کمپینی برای مقابله با تفکیک غیرقانونی اراضی، حضرت پورشهردار وقت اورمیه تاکید کرد: این قول را خدمت دوستان می دهم که سهم شهرداری را برای طراحی بعنوان فضای سبز و یکی از آثار فاخر جهان به مسابقه بگذارم و هرگز اجازه تفکیک را به کسی ندهم. شهرداران بعدی نیز چنین سیگنالهایی دادند.امید است با توجه به تقاضای عموم مردم اورمیه ضمن جلوگیری از خشکیدن درختان این موطه زیبا، اراضی لشکر 64 به هایدپارکی دیگر تبدیل شود و بر افتخارات تاریخی دارالنشاط اورمیه افزوده شود. گفتنی است : Hyde Park  به مساحت 253 هکتار از بزرگترین پارکهای شهر لندن و یکی از پارکهای سلطنتی این شهر است.                                                                                                  

5 آبان 1393 خیابان لشکر بازگشایی شد و طرح نهایی تفکیک اراضی لشکر با رویکرد حفاظت از فضای سبز موجود با درختان کهنسال و حفاظت از بناهای تاریخی دوره پهلوی مجموعه و اعظای حداکثر کاربری های عمومی در مقیاس شهری شامل  گردشگری تفریحی( با مساحت تقریبی 2.5 هکتار) ـ ‌باغ موزه ، پارک و صنایع دستی (مساحت تقریبی 9.1 هکتار ) ـ پارک و فضای سبز ( به مساحت تقریبی 11.4 هکتار) ، میراث تاریخی – تجاری ( به مساحت تقریبی 2.9 هکتار ) ـ تجاری خدماتی با حفظ بناهای تاریخی و رعایت ضوابط میراث فرهنگی ( به مساحت تقریبی 8.7 هکتار )  و  تجاری خدماتی ( به مساحت تقریبی 4.6 هکتار )  به تصویب مراجع استانی رسیده و نهایتاً شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیدبا اینحال بجز خیابان کشی در اتصال خیابان امام به سربازان گمنام که اخیرا سپهبد سلیمانی نام گرفته ، هیچ پیشرفتی در اوضاع این اراضی دیده نمی شود .با بروز شبهاتی درباره تفکیک غیرقانونی اراضی لشکر و تشکیل کمپینی برای مقابله با تفکیک غیرقانونی اراضی، حضرت پورشهردار وقت اورمیه تاکید کرد: این قول را خدمت دوستان می دهم که سهم شهرداری را برای طراحی بعنوان فضای سبز و یکی از آثار فاخر جهان به مسابقه بگذارم و هرگز اجازه تفکیک را به کسی ندهم. شهرداران بعدی نیز چنین سیگنالهایی دادند.امید است با توجه به تقاضای عموم مردم اورمیه ضمن جلوگیری از خشکیدن درختان این موطه زیبا، اراضی لشکر 64 به هایدپارکی دیگر تبدیل شود و بر افتخارات تاریخی دارالنشاط اورمیه افزوده شود. گفتنی است : Hyde Park  به مساحت 253 هکتار از بزرگترین پارکهای شهر لندن و یکی از پارکهای سلطنتی این شهر است.                                                                                                  

دوباره امتحان کنید

” آزادلیق، عدالت، میللی حکومت”

گادتب: عزیز آذربایجان میللتی و حؤرمتلی وطنداشلار؛ دموکراتیک حکومتی اولمایان، اجنبی بویروغو آلتیندا یاشایان میللت …

محسن سعادت: آزربایجان و اعتراضات سراسری

گادتب: با آغاز اعتراضات سراسری در ایران موضع آزربایجان برای فعالین حرکت ملی مورد بحث …