دوشنبه , می 27 2024
azfa

دکتر توحید ملک زاده: سوم اسفند سالروز کودتای رضاخان و آغاز دولت ایران نو

گادتب: پایان جنگ جهانی اول برای کل جهان از نقطه نظر تشکیل دول ملی نقطه عطفی گردید و بسیاری از امپراطوری ها به کشورهای ملی تبدیل شدند. اعراب و قسمتی از اروپایی ها از امپراطوری عثمانی جدا شدند و این امپراطوری به ترکیه امروزین تبدیل شد. دولت ترکی قاجاریه با عنوان ممالک محروسه ایران جای خود را به دولت ایران با سیاست یک ملت، یک مملکت و یک زبان با تم فارسی پهلوی داد و آذربایجان نیز که عزیز دردانه ایران عصر قاجار بود به نازلترین رتبه های شاخص های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تبدیل شده و تاوان افتخار داشتن لقب اولینها را به سخت ترین حد ممکن پس داد.

 عواملی داخلی چون انقلاب مشروطیت، وقوع جنگ جهانی اول و به سبب آن تشکیل دول ملی و عواملی خارجی چون انقلاب بلشویکی روسیه و تشکیل دولت کمونیستی شوروی در مرزهای ایران سبب شد تا دولت انگلیس درصدد ایجاد دولتی تحت الحمایه در ایران برآید. پیشنهاد امضای قرارداد 1919 اولین طرح برای اجرای ایده مهار نفوذ بلشویکها در جنوب بود که با عدم امضای آن توسط احمدشاه قاجار شکست خورده و نتیجتا احمدشاه مغضوب انگلیس شد. بدین ترتیب « ضدیت با قرارداد باعث مشروعیت بیشتر جنبشهای ضد مرکز شد» (مختاری اصفهانی، پهلوی اول از کودتا تا سقوط، چاپ دوم 1394، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ص: 31) و بر قدرت مخالفان آن قرارداد از جمله شیخ محمدخیابانی در آذربایجان افزود.

می توان به یقین گفت گفت کودتای 1299 شمسی رضاخان کودتایی کاملا طراحی شده توسط انگلیسی بود(برای اطلاع بیشتر : مکی، حسن، تاریخ بیست ساله ایران ، جلد اول) که با هدایت و فرماندهی ژنرال آیرونساید انگلیسی(آیرونساید، خاطرات سری آیرونساید، ترجمه، بهروز قزوینی تهران 1361، نشر آینه ، ص: 167) جایگزینی برای قرارداد 1919 محسوب می شد(فلاح زاده، سیدحسین، رضاخان و توسعه ایران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول 1391، ص: 86) که بخوبی انجام گرفت. چرا که رضاخان فرمانده کودتاگران نیز در ایام کودتا، رسما وفاداری خود به احمدشاه قاجار اعلام کرده و نیت اصلی کودتا را رفع خطر بلشویکها اظهار کرد. تحولات بقدری سریع بود که کودتای 1920 کمونیستها در باکو و اعلام الحاق آذربایجان به شوروی و ورود ارتش سرخ به آذربایجان و تسلط بر چاههای نفت باکو و علاوه بر آن حمایت کمونیستها از میرزا کوچک خان جنگلی و تلاشهایی که در این زمینه در آذربایجان ایران صورت گرفت انگلیسی ها را به شدت نگران کرده و فورا اجرای کودتای 1299 را در تهران به سرانجام رساندند. (همان، : 84) در مقابل روسها با امضای معاهده 1920 با ایران ضمن لغو کلیه امتیازات خود پاداش خوبی به دولت ایران اعطا نمودند. با اینحال امضای قرارداد 1920 با شوروی و امتیازاتی که روسها برای ایران در نظر گرفتند بقدری به نفع ایران بود که تا مدتها انگلیسی ها اصل این قضیه را باور نداشتند. (شیخ الاسلامی، محمدجواد، سیمای احمدشاه قاجار، نشر ماهی، تهران، 1392، ص: 557) شاید این قرارداد سبب شد تا جهت جلوگیری از نفوذ بلشویکهایی که محبوبیتشان در ایران هر روز بیشتر و بیشتر می شد کودتای نظامی در راس امور انگلیس قرار گیرد. فضای سیاسی تهران نیز کاملا پذیرای کودتا بود فقط مهره های آن هنوز جمع نشده بود.

همانطوریکه گفته شد کودتای سوم اسفند 1299 به تصریح تمام مورخین بی طرف، کودتایی طراحی شده بوسیله انگلیس و اجرا شده توسط سیدضیاالدین طباطبایی و رضاخان فرمانده وقت فوج قزاق بود. آیرونساید انگلیسی مامور تخلیه نیروهای انگلیسی در ایران در قریه آق¬بابای قزوین (مختاری اصفهانی، ص: 41) فرد مورد نظر خود را یافته بود. در بادی امر نقش انگلیسیها در این کودتا چندان به چشم نمی آمد ولی سیر حوادث نشان داد که پیشرفت آنی رضاخان علیرغم کمی سواد و نداشتن پیشینه قوی خانوادگی و حتی شغل دون پایه نظیر شغل ابواب جمعی اصطبل خانه سفارتخانه انگلیس (همان، ص: 79 و تاج الملوک، ص: 33) بی دلیل نبوده است.( گرچه تاج الملوک پیشرفت وی را مرهون حمایتهای پدرش که میرپنج قزاق بود می داند. ص: 27). بدین ترتیب فصل نوینی در تاریخ ایران شروع شد که تبعات آن برای دیگر ملل ساکن در ایران هنوز هم ادامه دارد.  3 اسفند 1399

دوباره امتحان کنید

از سرگیری صادرات از راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص»

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فعالیت راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص» که سال گذشته متوقف شده بود، از …

حمایت از فعالین محبوس حرکت ملی آذربایجان؛ آزادلیق اوغروندا محبوس اولانلارا آزادلیق

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جمعی از جوانان حرکت ملی آذربایجان دیروز ۴ خردادماه ۱۴۰۳ …