چهارشنبه , فوریه 21 2024
azfa
تازه ها

دکتر رحیم بقال اصغری: چرا دیوان شاعران تورک مفقود گشته است؟

گادتب: شش هزار کتاب علمی به زبانهای مختلف در بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه جهان(ربع رشیدی)در دو سوی مقبره داخل این شهرک دانشجویی موجود بود و طبیعتا به دلیل زبان منطقه، این کتب بیشتر به ترکی و زبان علمی آن دوره یعنی عربی بودند.گرچه سلسله ها از آن تاریخ سپری شده اما..

آن کتابها اکنون کجا هستند؟

چگونه دستگاه پهلوی و میسیونی کتب ترکی را در راستای یکسان سازی قومی محو و نابود کرد به طوریکه الان شعر نظامی را باید از خدیو مصر و ده ده قورقود را از درسن آلمان و واتیکان سراغ بگیریم و چگونه تیغ جراحی موشهای این جریان نتوانسته به آنها دسترسی پیدا کند و نابودشان سازد؟

چرا در تذکره ها از دیوانهای ترکی خبر داده اند اما دیوانها وجود ندارند؟

طبیعتا وقتی در تاریخ از صد و چهل سال قبل و در لا به لای گزارشات و اخبار روزنامه ها، کاوشهای غیر مجاز و خرید کتب قدیمی توسط جهود صدها سند وجود دارد و ارسال این کتب به فلسطین اشغالی نیز در این گزارشات قید شده است ،باید به کل این دستگاه یک خسته نباشید تاریخی بگوییم.

برای همین است که امروز از گوشه فلان کتاب و لای بهمان کتاب شعری از جامی و دیروز از امیر نوایی و فردا خدا را چه دیدی از فردوسی پیدا می شود که مشخص می کند جملگی ترک تبار بودند و چند سال لازم است حقایق نابود شده در رابطه با زبان قدیم این منطقه بدور از کشمکشهای قومی و احساسی روشن تر شود؟

به قول روسها هر سنگ را بلند می کنی، زیرش یک ترک دیده می شود.

دوباره امتحان کنید

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع‌ کتابهای تورکی در شهر عجبشیر در آستانه روزجهانی زبان مادری

گادتب: جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر عجبشیر استان آذربایجان شرقی در راستای …

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع کتابهای تورکی در آستانه روز جهانی زبان مادری در موغان‌شهر

گادتب: جمعی ازفعالین حرکت ملی در موغان‌شهر(پارساباد) استان اردبیل در راستای بزرگداشت روز جهانی زبان …