یکشنبه , ژانویه 17 2021
azfa

رد واخواهی سهند معالی فعال ملی و مدنی ترک آذربایجانی و تایید 10 ماه حبس تعزیری از سوی دادگاه رژیم

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، 10 ماه حبس تعزیری سهند معالی فعال ملی و مدنی ترک  آذربایجانی در دادگاه انقلاب رژیم نژادپرست فارس در سراب دوباره عینا تایید گردید!

آقای معالی به حکم قبلی اعتراض کرده بود و خواستار واخواهی درباره این حکم شده بود که دادگاه انقلاب رژیم در این شهر تصمیم نهایی خود را اعلام و اعتراض این فعال ملی و مدنی تورک را به حکم بدوی رد کرد.

این فعال ملی و مدنی تورک آزربایجانی 20 روز فرصت دارد به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر رژیم در استان آذربایجان شرقی اعتراض نماید.

دادگاه انقلاب رژیم در سراب، «سهند معالی» از فعالین ترک آذربایجانی را با اتهام انتسابی «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های قوم گرا و تجزیه طلب» به 10 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

دادگاه عمومی و انقلاب رژیم در شهرستان سراب طی دادنامه‌ای ساختگی و با استناد به گزارش اداره اطلاعات، حکم نهایی درخصوص پرونده سهند معالی را اعلام کرده کرد.

قاضی پرونده (مهدی شمس) در حکمش، برای این فعال ملی آذربایجانی مجازات 10 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی در نظر گرفته بود که دوباره وی اعتراض آقای معالی را رد و رای صادره را دوباره تایید کرد.

دوباره امتحان کنید

پهپادهای مجهز به مسلسل ترکیه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، صنایع نظامی ترکیه دستاورد دیگری را به جهانیان نشان …

کودتای جریان‌ هوادار تروریسم کرد برای کردستان سازی آذربایجان غربی

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، پروژه جریان‌ هوادار تروریسم برای تسلط بر شورای شهر …

دیدگاهتان را بنویسید