جمعه , آگوست 19 2022
azfa
تازه ها

زخمی که با اکران آتابای سر باز کرد؛ سلماس همچنان سینما ندارد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، در تب و تاب اکران فیلم آتابای و استقبال گسترده مردم آذربایجان از این فیلم حسرتی دیرینه در دل اهالی سلماس و زخمی نهان دوباره سر باز کرد.

شهر سلماس به دلیل بیکفایتی گماشتگان رژیم در این شهر، چندین و چند سال است که از داشتن سینما محروم است.

در سالهای اخیر لوازم و تجهیزات سینما سعدی سلماس در تهران به حراج گذاشته شد و افراد ناشناسی این لوازم را بار کامیون کردند و از سلماس بردند. هرچند به اذعان اهل فن برخی تجهیزات این سینما مانند آپارات قدیمی آن ارزش میلیونی داشت و این حراج آخرین میخ را بر تابوت سینما در سلماس کوبید.

دوباره امتحان کنید

ابراهیم رشیدی: تغییر ترکیب جمعیتی در استان های جنوبی ایران به نفع اتنیک فارس

گادتب: محمد مخبر (معاون اول رئیسی) میگوید که طرحی برای ایجاد شهرهای جدید در 9 …

اعتصاب غذای یاشار پیری و سیاوش علیزاده در زندان تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بنا به گزارش نزدیکان، سیاوش علیزاده و یاشار پیری …