یکشنبه , می 19 2024
azfa

«سالار طاهرافشار» به دادسرای اوین احضار شد

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، «سالار طاهرافشار»، فعال تورک آزربایجانی با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شد.

در احضاریه‌ای که روز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه توسط شعبه پنجم بازپرسی دادسرای اوین صادر و به وی ابلاغ شده است، از آقای طاهرافشار خواسته شده که ظرف مدت پنج روز جهت اخذ آخرین دفاع در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی در این شعبه حاضر شود.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …