چهارشنبه , نوامبر 30 2022
azfa

سامان‌ بیدار‌ به‌ سه‌ سال‌ و ۴۵ روز حبس تعلیقی محکوم‌ شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، سامان‌ بیدار‌ اجیرلو‌ فعال‌ ملی‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ و از لیدرهای اردبیلی تیم‌ تراکتور آذربایجان با حکمی‌ که‌ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل دریافت‌ کرده‌، به ۳ سال و ۴۵ روز حبس تعلیقی محکوم‌ شده‌ است.

این فعال مدنی‌ آذربایجانی‌ دیروز‌ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ طی‌ ابلاغیه‌ ای‌ که‌ به صورت شفاهی توسط دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب به وی ابلاغ گردیده، مطلع شده است از بابت هر سه اتهام “فعالیت‌ تبلیغی‌ علیه‌ نظام از طریق‌ انتشار‌ مطالب‌ غیر‌ واقعی‌ منجر به‌ تشویش‌ اذهان‌ عمومی”، “توهین‌ به بنیانگذار انقلاب‌ اسلامی” و ” توهین‌ به رهبر انقلاب‌” که به گزارش سازمان اطلاعات سپاه اردبیل تهیه شده، محکوم گردیده است.

شعبه اول دادگاه انقلاب این فعال مدنی را از بابت‌ اتهام انتسابی‌‌ ” توهین به بنیانگذار انقلاب‌” به‌ تحمل‌ یک‌ سال‌ سه‌ ماه‌ حبس تعزیری‌ از بابت‌ “توهین‌ به‌ رهبر انقلاب‌” به‌ یک‌ سال‌ و سه‌ ماه‌ حبس تعزیری‌ و از بابت‌ “فعالیت‌ تبلیغی‌ علیه‌ نظام‌” به‌ تحمل‌ هفت‌ ماه‌ و ۱۵ روز‌ حبس‌ با احتساب‌ ایام‌ بازداشت‌ قبلی در مجموع به ۳ سال ۴۵ روز حبس تعزیری محکوم‌ کرده است، که‌ این‌ حکم‌  به مدت سه سال به حالت تعلیق در آمده است.

آقای بیدار بعد از ظهر یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ توسط مامورین امنیتی بازداشت و پس از بازداشت ۲ روزه در بازداشتگاه اداره اطلاعات، روز ۱۲ اسفند به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.

در‌ پایان روز‌ ۱۸ اسفندماه‌ ۱۳۹۹ با تودیع‌ قرار‌ وثیقه‌ ۵۰ میلیون‌ تومانی‌ موقتا‌ تا پایان‌ مراحل دادرسی از زندان‌ مرکزی‌ اردبیل‌ آزاد‌ شده‌ بود.

دوباره امتحان کنید

در اعتراضات اخیر بیش از ۴۴۸ نفر توسط رژیم جنایتکار ایران قتل عام شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، سازمان حقوق بشر ایران، جدیدترین فهرست از تعداد جان‌باختگان …

۶ تن از بازداشتی های اعتراضات اخیر شهر ملیک کندی(ملکان) از زندان مراغه آزاد شدند

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، اسلام فارابی، مجید خانی، محمد باقرنژاد، آرمان شاهدی، شاهین …