پنج‌شنبه , اکتبر 28 2021
azfa

سعید مینایی: به آپارتاید زبانی و ائتنیکی پایان داده شود

گادتب: شرط گذاشتن بدون لهجه برای فارسی سخن گفتن معلمان در کلاسهای درسی و تاکید بر فارسی حرف زدن سر کلاسهای درسی در مناطق غیر فارس که سال گذشته توسط وزیر آموزش و پرورش آقای بطحایی اعلام شد. و اعمال طرح ننگین بسندگی فارسی هنگام دادن تست سلامت کودکان که سال اول تحصیلی را تجربه خواهند کرد توسط معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، خانم رضوان حکیم زاده که اخیرا در نقش سرباز پان ایرانیست ظاهر شده و جان نثاریها می کند نشان از وجود سیستم آپارتاید در ایران است. که توسط اشخاص دارای تفکرات ایرانشهری و ناسیونالیسم های افراطی پارسی و نفوذ کرده در بدنه و ساختار قدرت کشور و همراه با سکوت قبرستانی و شرم آور نمایندگان آزربایجان در حال اعمال شدن و تداوم یافتن است.

نلسون ماندلا و مابقی رهبران کنگره ملی افریقا که سابقه هشتاد سال مبارزه با سیستم نژادپرستانه آپارتاید را داشتند و سایر سازمانهای مردمی دیگر افریقای جنوبی همچون کنگره پان افریکنیسم، جبهه دموکراتیک متحد، جنبش دموکراتیک مردمی و سایر گروههای مردمی متشکل از سیاهان، رنگین پوستان و حتی سفیدان مخالف اپارتاید سالها مبارزه کردند کشته ها دادند، زندانها کشیدند تا آخر سر این نکته را به حاکمیت متکی بر تفکر جدایی سیاه از سفید بقبولانند که در دنیای مدرن کنونی نمی توان سیستمی را که ناقض عدالت اجتماعی، حقوق بشری و حقوق سیاسی و مساوی برای سیاهان می باشد را دیکته و اعمال کرد. و بایستی به برتری دادن به اقلیت سفید و پست شمردن اکثریت سیاه پایان داد. و تمامی قانونهای تبعیض امیز بر علیه جامعه سیاه برچیده شود و دموکراسی و اصل برابری انسانها در یک افریقای جنوبی دموکراتیک حاکم و برقرار شود. و نهایت به این امر مهم نیز توفیق امدند.

ولی متاسفانه در ایران هنوز که هنوز هست عده ای از این تفکر خود برتربینی راسیستی خارج نشده اند. و تورکها، اعراب و زبانشان را بیگانه و اقوام غیر ایرانی می دانند.! این افراد تفرقه افکن نژاد پرست تا سمت های وزارت نیز پیش رفته و با پول بیت المال ملل کشور به نفع فارس و بر علیه غیر فارسها لجن پراکنی و نفرت افکنی می کنند. تدریس زبان فارسی را ترویج و دیگر زبانها را ممنوع اعلام می کنند. این افراد بایستی بدانند که در دنیای کنونی تفکرات اپارتایدی از هر نوع ان که باشد، خریداری ندارد. و با رشد اگاهی و شعور ملی در بین جوامع ملل غیر فارس، سیاستهای انان به مرور زمان با شکست مواجه خواهد شد.

بر خلاف باور عموم و رایج داده شده در جامعه که زبان را تنها وسیله ای برای برقراری ارتباط و دیالوگ می داند. زبان از سرمایه های معنوی و ملی ملل است که به ایجاد شعور ملی نیز می انجامد. زبان مادری هر قوم و ملتی دستاوردی بنیادی و بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ آن قوم و ملت است که به رفتارهای فردی، اجتماعی، و ملی این گونه جوامع شکل و فرم می بخشد و بسان ابزاری بی بدیل در انتقال میراث بشری عمل می کند. زبان مادری وسیله ای است برای انتقال میراث گذشته یک ملت به نسلهای آینده. عدم تدریس زبانهای مادری و عدم آموزش به زبان مادری موجب فقدان روح و شعور ملی در آن جوامع خواهد شد.

همانگونه که اثر انگشت یک انسانی نشانگر هویت آن فرد است. زبان یک ملت نیز نشانگر هویت و شناسنامه ان ملت است. در کل نابودی زبان مادری مساوی است با  نابودی معنوی یک ملت. بنابراین ملت فهیم تورک هرگز اجازه نخواهد داد عوامل پان فارسیسم و اشخاص دارای تفکرات آپارتایدی و راسیستی با هویت و هستی ما تورکها به ستیز برخیزند، ما به هیچکسی اجازه نخواهیم داد برای زبان مادری ما حد حدود و مرزبندیهای کذایی اعلام کند و در مقابل زبان خودشان را تحت عنوان نامهایی همچون زبان ملی، زبان مشترک، زبان رسمی با پول بیت المال ملل غیر فارس به همان ملل غیر فارس تحمیل و اعمال کند. و در مقابل از آموزش زبان مادری دیگر ملل نیز ممانعت به عمل آورد!

دوباره امتحان کنید

آمادگی ارتش ترکیه با نیروی ۳۵ هزار نفری خود را برای حمله بزرگ به تروریستها در سوریه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، نیروهای مسلح ترکیه با حمایت شبه نظامیان مخالف سوری …

چین همراه با مستعمره کردن ایران و توافق با طالبان در حال ساخت یک پایگاه نظامی در تاجیکستان است

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، چین کمونیست بعد از قرارداد 25 ساله با ایران …

دیدگاهتان را بنویسید