یکشنبه , اکتبر 24 2021
azfa
تازه ها

سعید مینایی: فرق است بین مبارزان سیاسی و سیاست بازان

گادتب: گروه مبارزان کسانی هستند دارای صاحب وجدان ، روح ملی و برخوردار از روحیه عدالت خواهی که همیشه و در هر زمان از تاریخ بشری بوده اند. و بر علیه بی عدالتی های زمانشان و حاکمان ظالم و مستبدشان شوریده اند. و بهای این گردن ننهادن بر ظلم و ستم را نیز داده اند. گروه مبارزان صادق بدون هیچ چشم داشتی و میل به شهوت قدرت ، فقط و فقط در راه اعتلای ملتشان و برچیدن ظلم و بی عدالتی کوشیده اند.

اما در این میان همیشه افرادی هم بوده اند که نه سیاستمدار و نه از جنس مبارزان واقعی ملت ، بلکه سیاست بازان عصر و زمان خود بوده اند. این سیاست بازان که معتقد به رعایت هیچگونه اخلاقی در رسیدن به هدفشان نیز نیستند همیشه رسوای تاریخ شده اند. اینان نیز شعار احیای عدالت داده و با اعمال پوپولیستی خود و جلب طرفدار و یارگیری از ملت مظلوم در صدد نشستن بر صندلی قدرت بوده اند. تا مثل حکومتی که خود بر علیه ان بوده و شعار ازادی و عدالت می دادند بعد از دستیابی به قدرت سیاسی و ابزار اعمال خشونت ، خودشان نیز مثل حکومت سابق که ادعای نامشروع بونش را داشته و شعار مبارزه با ظلم و ستم ان حکومت را سر می دادند برای خود غلامان و دست بوسان حلقه به گوش جمع کنند. و استبدادی دیگر و قدرت مطلقه ای دیگر از جنس خودی پهن کنند. سیاست بازان نه برای سعادت ملتشان بلکه برای نیل به قدرت از مبارزان واقعی ملت و مردمشان سو استفاده ها کرده اند.!

سياست بازان در طول تمام تاريخ بشريت،  دشمنان آشکار بشريت بوده اند و تا زمانی که ملت های محکوم و در بند به آگاهی کامل نرسند، بی خبر از شگردهای فريبکارانه در دام فريب سياست بازان خواهند افتاد و اين دور تسلسل جرم و جنايت در حق بشريت ادامه خواهد يافت.

اگر ميیخواهيد در راه نجات وطن شجاعانه و دليرانه گام برداريد، آماده هر نوع قربانی باشيم بدون قربانی به دور انداختن ظالم و نجات مظلوم کار آسانی نيست، مبارزه هم حرف می خواهد و هم عمل.

در حرکت ملی ما نیز کم نیستند مبارزان واقعی و سیاست بازان دغل باز. یادمان باشد که سیاست مدار با سیاست باز فرق دارد. ما در حرکت ملی به سیاست مدار و فیلسوفان سیاسی ، مبارزان واقعی ، صادق ، و اخلاق مدار شدیدا نیازمندیم. تا هم تولید تئوری کنند و هم عمل به تئوری. نه به سیاست بازانی که نه معتقد به اخلاق در مبارزه هستند و نه مرام و ارمان مشخصی دارند! سیاست بازان هیچگاه مخلص و صادق نیستند انان همواره درصدد بهره مندی از حرکت های مردمی در راستای اهداف شخصی هستند. ما نیاز حیاتی و مبرهن به فیلسوفان سیاسی متخصص ، سیاستمداران اخلاق مدار و مخلص در ارمان ملت و مبارزان از خود گذشته داریم.

مواظب باشیم سیاست بازانی که از هر عملی در جهت مطرح ساختن خودشان و تخریب رقبا و مخالفانشان ، ضربه زدن بر وجهه حرکت ملی و بی اعتبار نشان دادن حرکت در بین مردم دوری نمی جویند تا به امیال و اهداف شخصیشان برسند ما را به بیراهه ، و حرکت را به انحراف نکشانند.!

دوباره امتحان کنید

داوود خاکپور: ماجرای سیلی به استاندار جدید غیر بومی آزربایجان

گادتب: ماجرای سیلی به استاندار جدید غیر بومی آزربایجان در تبریز یک معنا بیشتر ندارد …

رسانه‌های اسرائیل: کوخاوی به نیروی هوایی برای حمله به ایران آماده‌باش داده است

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که آویو کوخاوی …

دیدگاهتان را بنویسید