یکشنبه , آوریل 14 2024
azfa
تازه ها

سلیمان باری: تحلیل اهداف شوونیسم فارس در انتصاب شهریاری کرد و رویکرد حرکت ملی بر آن

گادتب: اخبار گماردن شهریاری به عنوان استاندار آزربایجان غربی بدوا به صورت غیر رسمی و با هدف سنجش و ارزیابی واکنشها وحساسیتهای ملت آزربایجان نسبت به پروژه کردیزه کردن غرب  آزربایجان و تکمیل طرح استعماری  یجاد حایل بین آزربایجان و ترکیه پخش شد. همچنانکه بخش عمده فعالیت فعالان ملی در واکنش به مواضع طباطبایی و فحاشیهای طرفداران پرسپولیس و تحرکات تروریسم کورد خلاصه می شود، اینبار نیز در اورمیه واکنشهای اعتراضی و هیجانی در مخالفت با این انتصاب انجام شد. اما  تهران مطمئن بود که واکنشی جدی در کار نخواهد بود.!

مضافا گماشتگانی که عنوان نمایندگی ملت را یدک می کشند از طرف حاکمیت مامور شده بودند که معدود عناصر یا حرکات اعتراضی را مدیریت نموده با استفاده از خصلت ساده لوحی و  زود باوری و فقدان حافظه تاریخی ملت آزربایجان انتصاب این عنصر نامطلوب را تطهیر و توجیه نمایند. در همین راستا بهادری نماینده اورمیه فعالین ملی را دردفتر کارش جمع نموده و ضمن اعتراف به ناتوانی خود و همکارانش مبنی بر اعمال نظر در تعیین استاندار ، به تعریف و تمجید از شهریاری پرداخته آب پاکی را بر دستان حضار ریخته تصمیم قطعی و تغییر ناپذیر  مرکز را گماردن او اعلام نمود. متعاقب آن انتصاب مقام عالی امنیتی و رییس کل دادگستری و  تربیت بدنی کورد برای آزربایجان غربی بخش دیگری از این سیاست کثیف را تکمیل نمود. واقعیت این است استعمار بین الملل با همدستی شوونیسم فارس نزدیک به یک قرن است که تضعیف و محو آزربایجان و  تورکیه و فراتر از آن  دنیای تورک را در راس سیاستهای خود قرار داده اند، و در این راستا از عنصر ارمنی و  کورد استفاده نموده است. آنان نیز از این فرصت نهایت استفاده را نموده و تشکیل ارمنستان و کوردستان را وارد فاز عملیاتی نموده اند.

شهریاری می داند چه می کند. او حساسترین مسائل ملی تورکان را زیر سوال میبرد. وقایع تاریخی مسلم و تلخ معاصر آزربایجان را به بازیچه میگیرد. هویت ما را لگد مال میکند و با سکوت و بی تفاوتی ما جری تر و جسورتر می شود و کسی هم جلودارش نیست. آری کل فعالیت حرکت ملی در واکنشهای مقطعی، احساسی، و بی اثر خلاصه می شود. حرکت ما به جای اینکه ماهیت ایجابی داشته باشد تنها به واکنشهای سلبی محدود شده است. تورکان در مقابل ایدئولوژیی شوونیستی ایرانپارسی و عمال مزدور آنان غیر از انفعال و عقب نشینی و محافظه کاری نکرده است. حتی استعداد مقاومت نیز نداشته است.

حرکت ملی اگر ادعا دارد که به معنی واقعی قدرت و تحرک دارد و اگر خود را ملی می داند باید ماهیت ، جنبه و وسعت ملی داشته باشد. مسایل ملی را درک کند و برای آن استراتژی عملی تعریف نماید. حرکت ملی باید قادر باشد از پوسته خود تنیده اش خارج شده افکار عمومی را توجیه و آماده نموده، قدرت مانور و عملیاتی خود را در مقابل دشمنان ملت تورک و وطن مقدسمان نمایان کند. از حالت عقب نشینی ، سکون و حتی مقاومت خارج شده وارد مرحله هجوم شود. گریزی از این نیست.

در وهله اول باید شهریاری را از مسند پایین بکشد. باید این امر را بر تهران تحمیل کند. اگر اکنون جلوس گستاخی شهریاری و امثال او و تهران را نگیریم آنان جای پای خود را مستحکمتر کرده میخشان را محکمتر خواهند کوبید. آزربایجان را جولانگاه نیات پلید خود قرار خواهند داد. آیا آزربایجان جواب این گستاخی را خواهد داد. آیا شهریاری را سرنگون خواهد کرد؟ همه چیز به خواست و اراده ملی ما بستگی دارد.

 

دوباره امتحان کنید

فوت هوادار تراختور در اثر باخت سنگین به ذوب آهن

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، باخت سنگین تراختور آزربایجان مقابل ذوب‌آهن اصفهان تلفات داد و …

تداوم بازداشت جاسوس‌های ایران در جمهوری آذربایجان

گادتب: کانال تلگرامی MOUZE گزارش می دهد که، عملیات علیه جاسوس‌های گماشته ایران در جمهوری …

دیدگاهتان را بنویسید